Mascha ten Bruggencate nieuwe burgemeester van Heiloo!

Mascha ten Bruggencate (49) is door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van Heiloo. Op dit moment is zij stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Centrum. Ze is bekend met de regio, want ze is geboren en getogen in Alkmaar. Ze volgt Hans Romeyn op die, na zestien jaar het ambt te hebben vervuld, maandag 31 mei met pensioen gaat. Ten Bruggencate zal op 8 juli wordt beëdigd. CDA-Heiloo feliciteert haar met deze voordracht en kijkt uit naar de verdere kennismaking!

Mascha ten Bruggencate

 

Supertrots op ‘onze’ Mart!

Op 26 april heeft Burgemeester Hans Romeyn zes inwoners van Heiloo verrast met een koninklijke onderscheiding. De gedecoreerden waren met een smoes naar het gemeentehuis ‘gelokt’, waar ze werden opgewacht door de burgemeester en kinderburgemeester Jayden de Vries. Zij zijn allen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Een van de gedecoreerden was…’onze’ Mart Brouwer de Koning!

Hieronder een citaat uit het persbericht:

De heer Brouwer is sinds 2014 raadslid voor het CDA in Heiloo. Daarnaast is hij een actieve en maatschappelijk betrokken ondernemer. Met veehouderijbedrijf Ter Coulster heeft hij met lef en visie een prachtig innovatief bedrijf opgebouwd, aldus de voordracht. Hij is al sinds 1970 bestuurlijk actief voor onder andere de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ), de Christelijke Boeren en Tuindersbond (CBTB), de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de LTO. Met hart en ziel zet hij zich in voor de agrarische sector. Zijn bestuurlijke activiteiten heeft hij tevens benut voor het geven van advies aan het onderwijsorgaan over het verbeteren van het agrarisch onderwijs. Vooral voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven. Sinds 2000 maakt hij deel uit van de sectorraad van het Clusius College.”

Het bovenstaande geeft de verdiensten van Mart aan, waarbij ook gezegd moet worden dat Mart – samen met echtgenote Fia – werkelijk altijd klaar staan voor een ander!

Het bestuur en de fractie van CDA-Heiloo feliciteren Mart bij deze van harte met de welverdiende onderscheiding.

Daan Topman & Hessel Hiemstra

foto Mart 1 foto Mart 2

Goed Nieuws #10: Geen zonneweide aan westkant Heiloo

Beste lezer, dit is de tiende en voorlopig laatste in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

De gemeente Bergen heeft bakzeil gehaald in hun voorstel om aan de westkant van Heiloo langs de Zeeweg, vlak bij de grens van Heiloo, een grote zonneweide toe te staan. Dat is uitstekend nieuws. Als CDA-Heiloo hebben wij ons direct tegen dit onzalige plan gekeerd, want wij willen niet dat die fraaie toegang van Heiloo definitief verpest wordt.

Bovendien vinden we dat zonnepanelen vooral op daken geplaatst moeten worden: daar is nog veel te halen; laten we ons groen zo min mogelijk hier voor opofferen.

Dus: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

NHD 26 april 2021

 

 

Stem op CDA, stem voor onze regio, stem op Jelle!

Namens de fractie van CDA-Heiloo spreken Hessel Hiemstra en Mart Brouwer hun steun uit voor Jelle Beemsterboer uit Tuitjenhorn: “Wij willen niet alleen een sterk landelijk CDA, maar vinden het ook belangrijk dat het lokale CDA vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Zo kunnen ideeën uit onze regio sneller hun weg vinden naar landelijke besluitvorming. Andersom kunnen de regionale Kamerleden kansen die landelijk beleid brengt snel overbrengen naar inwoners en ondernemers.”

Op de spandoeken en posters die momenteel te zien zijn roept de 36-jarige Jelle Beemsterboer op te stemmen voor onze regio, dus voor Heiloo. Beemsterboer: “Ik laat op alle verkiezingsposters mijn telefoonnummer drukken, want het is belangrijk dat mensen mij ook de komende vier jaar kunnen benaderen”.

Dat is pas betrokkenheid! CDA-Heiloo:  “Een stem op Jelle is een stem voor Wopke, oftewel: Nu Doorpakken!”

Jelle Beemsterboer

Goed Nieuws #9: Heiloo gereed voor Tweede Kamer verkiezingen

Beste lezer, dit is de negende in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

In verband met de corona-maatregelen zien de verkiezingen er dit keer anders uit. Al sinds oktober wordt er ook in Heiloo achter de schermen door velen hard gewerkt om de verkiezingen goed en veilig te laten verlopen. En al die mensen doen het ergens voor, want laten we wel wezen: goed georganiseerde verkiezingen zijn essentieel voor een democratie!

U kunt alle spelregels en getroffen maatregelen nalezen via: www.heiloo.nl/verkiezingen.

Alles op de rit voor TK-verkiezingen in Heiloo

 

 

Goed Nieuws #8: Burgemeesterspost Heiloo in trek!

Beste lezer, dit is de achtste in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn! 

De burgemeesterspost van ons mooie dorp Heiloo is in trek: maar liefst 31 personen hebben gesolliciteerd: 18 mannelijke en 13 vrouwelijke kandidaten.

Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Heiloo.

Van deze kandidaten hebben/hadden 25 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 6 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De Vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de partijen die in de raad van Heiloo zitten, gaan samen met De Commissaris van de Koning aan de slag met het selectieproces. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juli 2021 worden benoemd.

Bericht Provincie Nh 16 feb 2021

 

 

Goed Nieuws #7: Heiloo verlengt en breidt corona-steun uit

Beste lezer, dit is de zevende in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn! 

De gemeente Heiloo heeft besloten de steun aan culturele en welzijnsorganisaties, sportverenigingen en ondernemers te verlengen en zo te blijven helpen de coronacrisis weer te boven te komen.

Nieuw is dat ook maatschappelijke partijen die niet bij de gemeente huren ondersteuning kunnen krijgen in de huisvestingskosten als zij door corona financiële schade hebben geleden.

Een mooi staaltje Natuurlijk Heiloo: We zijn er voor elkaar!

Zie ook: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210217_97254985

Voortzetting coronasteun

 

 

 

Goed Nieuws #6: Sneeuw & school!

Beste lezer, dit is de zesde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn! 

Afgelopen maandag was voor vele kinderen van de basisscholen de eerste  echte dag op school. Maar het was gelijk ook feest met al die sneeuw: echte winters blijken in Nederland dus toch nog voor te komen.

Al met al een mooie start van de week, waarbij hoopvol wordt uitgekeken naar het weekend en er mogelijk genoeg ijs ligt voor de broodnodige schaatspret!

Zie ook: https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/39220/in-de-sneeuw-terug-naar-school

Sneeuwplezier in Heiloo (Uitkijkpost 8 jan 2021)

 

Goed Nieuws #5: Ondernemers Heiloo bundelen digitale krachten!

Beste lezer, dit is de vijfde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Afgelopen week is een nieuw platform online gegaan, waarbij de ondernemers in Heiloo de krachten hebben gebundeld: OndernemersinHeiloo.online

Via deze site of via de app zijn de lokale ondernemers in 1 oogopslag te raadplegen en kunnen bestellingen worden gedaan. Het is de bedoeling om dit platform stap voor stap uit te breiden: een uitstekend initiatief om zelfs in deze moeilijke tijd elkaar te vinden: het is de kortste weg naar de lokale middenstand en de culturele instellingen. Een topidee!

website ondernemersinheiloo.online

 

 

 

 

 

 

 

Goed Nieuws #4: Eerder inspraak

Beste lezer, dit is de vierde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Met ingang van het nieuwe jaar vergadert de raad van Heiloo volgens een nieuw model. Doel van de nieuwe werkwijze is om inwoners eerder te betrekken bij de besluitvorming en dat zou moeten leiden tot betere besluiten.

Het nieuwe model wordt stapsgewijs ingevoerd. Begonnen wordt met raadsinformatieavonden die voortaan openbaar zijn. Op een later moment komen er ook dialoogtafels en informatiemarkten. Zie ook onderstaand artikel in het NHD van 23 januari jl.

De raads- en commissieleden zijn deze week aan de hand van een goed bezochte training begonnen om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Kortom: elke week een stapje beter!

NHD 23 jan 2020