Stappen brandweervrijwilligers ook in Heiloo op?

In recente berichten van RTV NH en Een Vandaag wordt aangegeven dat vrijwillige brandweerlieden in Noord-Holland massaal opstappen. De fractie van CDA-Heiloo heeft hier vorig jaar ook al aandacht voor gevraagd (motie 2 maart 2015 ‘verdere uitwerking bezuinigingen brandweer’).

De CDA-fractie vindt dat het vrijwilligerskorps juist moet worden gekoesterd! Naar aanleiding van deze berichten wil de CDA-fractie graag vernemen hoe het er in Heiloo voorstaat. Daarom hebben wij het college van B&W in Heiloo onderstaande vragen gesteld:

1. Is het bericht dat de vrijwilligers bij de Noord-Hollandse brandweer weglopen juist?
2. Betreft het ook vrijwilligers uit Heiloo?
3. Zo ja, om welke aantallen gaat het dan?
4. Heeft u zicht op de gevoelens die leven onder de vrijwilligers uit Heiloo?
5. Hoe ervaren zij deze ontwikkeling?
6. Wat doet u ter voorkoming van demotivatie?

Zodra de reactie van het college binnen is, zullen wij daarop reageren.

Hessel Hiemstra
Josca Ligteringen