Cirkels van invloed: ga voor verbinding in Heiloo

Van harte welkom maandag 7 november vanaf 19 u in gemeentehuis Heiloo: bespreking van de begroting ’23.

De bijdrage van CDA-Heiloo is deze keer in een ander jasje. Waar moeten we ons de komende jaren op richten, waar maken we wel het verschil? Zie de gevoegde praatplaat.

Bijdrage CDA Heiloo begroting 2023

 

 

 

 

 

 

Wij zullen in dit kader drie moties indienen:

Motie vreemd aan de agenda PvdA_CDA besteding extra uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid[2]

motie CDA Heiloo gerichte aanpak energiearmoede en duurzaamheid v.1

motie CDA Heiloo aanpak energiekosten verenigingen v.1

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning