UPDATE: Begroting en de A9

Update 9 november

Wij betreuren het ontslag van dhr. Dellemijn en het terugtrekken van H2000 uit de coalitie ten zeerste. 

Het is positief dat de begroting alsnog is vastgesteld. Het is een basis voor de komende 1,5 jaar, waarbij nu eerst onder leiding van de VVD moet worden geïnventariseerd op welke wijze een stabiel bestuur kan worden gevormd. 

We leven door de coronacrisis in een extreem onzekere tijd, waarin een stabiel bestuur van groot belang is. Een periode waarin dat bestuur slagvaardig moet zijn om alle noodzakelijke acties  te nemen om het dorp, de vrijwilligers, de zorg, de lokale economie draaiende te houden en verbinding te houden met de inwoners. 

——-

Op 2 november jl. hebben wij als CDA-Heiloo bij de bespreking van de begroting 2021 opgeroepen te investeren in mensen en in onze voorzieningen dicht bij huis.

De avond begon met een onwaarschijnlijke move: mw. Corrie Konijn verklaarde dat zij niet meer met de fractie van H2000 door een deur kon en per direct overstapt naar Heiloo Lokaal. Hoewel zij aangaf het collegeprogramma te blijven volgen, stemde zij tegen het besluit voor de extra middelen voor de aansluiting A9 (terwijl zij overigens 4 weken geleden voor was, maar toen staakten de stemmen wegen ziekte van een ander raadslid).

Vervolgens werden een aantal amendementen op de begroting aangenomen, maar de begroting zelf door de oppositie (nu met 10 stemmen) verworpen. Deze komt nu op 9 november in aangepaste vorm wederom op de agenda.

Het is ongewis hoe dit allemaal uitpakt. Hopelijk houden alle partijen voor ogen dat de inwoners van Heiloo – juist in deze ingewikkelde coronatijd – gebaat zijn bij een goed bestuur, dat vele zaken mogelijk maakt.

Bovendien, de ingediende begroting doet er toe! Het maakt ruimte voor een tweede sporthal, extra groenonderhoud, voortzetting van het coronafonds, minischermen langs het spoor, een integraal kindcentrum in de Zandzoom. Stuk voor stuk zaken die voor onze inwoners en het voorzieningenniveau relevant zijn.

Onze volledige bijdrage, tezamen met onze unaniem aangenomen motie woningbouw inbrei-locaties, kun u hier nalezen:

Bijdrage CDA programmabegroting 2021 v.1

CDA motie inbrei locaties

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning