Gezocht: fractieassistent !

Wil jij meer weten van de lokale politiek? Wil jij ervaring opdoen in het runnen van een lokale fractie? Wil jij samenwerken met positief ingestelde mensen? Heb jij tenminste een HBO-opleiding afgerond of daarmee doende? Heb jij een paar uur in de week tijd?

Dan hebben wij voor jou de volgende uitdaging: assistent van de fractie van CDA-Heiloo.

Belangrijkste werkzaamheden:

- voorbereiden en verslaglegging van fractievergaderingen (2 x per maand).
- Organiseren fractie-spreekuur.
- Ondersteunen met verder professionaliseren social media.
- Beheer van de website/weblog.
- Meedenken met de ‘permanente campagne’.

Tijdsbeslag is gemiddeld 3 uur per week (behoudens vakantieperiodes).

Wij bieden een vrijwilligersvergoeding, maar bovenal een mogelijkheid om je ervaring en competenties te verbreden!

Meer info over de samenstelling en achtergrond van de fractie: www.cdafractieheiloo.nl of https://www.cda.nl/noord-holland/heiloo/

Je kunt ons bereiken via jhhiem@quicknet.nl of 06-20430584

CDA-Heiloo: kwetsbaren zo veel mogelijk ontzien

CDA-Heiloo steunt in grote lijnen het college om bij het realiseren van de begroting 2015 de programma’s gericht op de kwetsbaren (Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Sociale Zaken) zoveel als mogelijk te ontzien. Ten aanzien van kunst en cultuur wordt nadrukkelijk teruggeschakeld naar kernactiviteiten, waarbij het met name gaat om het aanbod voor de jeugd tot 18 jaar.

Dit was de boodschap van CDA-Heiloo tijdens de behandeling van de Kaderbrief op 3 juli, als opmaat naar de begroting 2015.

Belangrijke uitkomsten:

- Nadruk op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers bij de uitwerking van de drie Decentralisaties.

- Toezegging van het college om in het kader van het jeugdbeleid ruimte te maken voor het onderwerp jongerenparticipatie en (behoud van de) maatschappelijke stage.

- Ten aanzien van de voorgestelde lastenverzwaring vanaf 2016: alleen indien deze verhoging echt noodzakelijk is, onder meer indien de basisvoorzieningen in Heiloo in het geding zijn.

Zie voor de volledige tekst van de CDA-bijdrage tijdens de Algemene Beschouwingen:

http://www.mijnbabs.nl/babsonlineheiloo/Agenda.aspx?cmd=selagenda&agendaid=415&FoundIDs=#result

Hessel Hiemstra
Hanny Kaan
Mart Brouwer de Koning