Windmolens op zee vereisen draagvlak

Op 3 oktober jl. is een door CDA-Heiloo en H2000 ingediende motie aangenomen waarbij minister Kamp gevraagd wordt te onderzoeken of de windmolens voor onze kust niet op een andere locatie bij IJmuiden (uit het zicht) zouden kunnen worden geplaatst. Daarbij is ook aan de Tweede Kamer gevraagd hier aandacht aan te besteden.

De gemeenteraad in Bergen heeft een vergelijkbare motie aangenomen.

Het is goed om te vernemen dat het CDA in de Tweede Kamer, bij monde van Agnes Mulder, dit onderwerp inderdaad heeft opgepakt. Zij dringt er bij minister Kamp op aan om alternatieven te onderzoeken en vooral om draagvlak voor de plannen te verwerven.

Hopelijk treft dit signaal eindelijk doel!

Zie: https://www.cda.nl/actueel/nieuws/cda-windmolens-op-zee-vragen-om-draagvlak-onder-bevolking/

Hessel Hiemstra

windmolen in zee

 

 

 

CDA-bijdrage begrotingsbehandeling

Maandag 7 november jl is in de raad de begroting 2017 behandeld. CDA-Heiloo heeft daarbij uitgesproken dat het college goed op koers ligt, maar dat in financiële zin behoedzaamheid geboden blijft. Daarbij moet het college wat ons betreft doorpakken met zaken zoals:

-       aftoppen eigen bijdragen voor zorgkosten;

-       verbeteren veiligheid Stationsplein en fietsparkeren,

-       aanpak verpauperde gebouwen, te beginnen met Zeverhuizerlaan 3/3a;

-       schrappen van overbodige regels;

-       wegonderhoud: ook verbeteren fietspaden(!)

Wij hebben voorts benadrukt dat het onderwerp eenzaamheid daadwerkelijk op de agenda moet komen en vanuit een breed perspectief en met meerdere instanties moet worden beschouwd. Dat laatste is door het college toegezegd.

Zie voor de volledige CDA-bijdrage: Begrotingsbehandeling CDA 2017

Hessel Hiemstra

Geslaagde CDA-fietsronde

De fietsronde van CDA-Heiloo afgelopen zaterdag 5 november was gevarieerd. Eerst enthousiast ontvangen bij Scouting Rurik én omwonenden. Daarna naar de nieuwe wijk Zuiderloo. Tot slot stilgestaan bij de verwikkelingen rond het mogelijke geluidscherm langs het spoor. In gesprek met onze inwoners: dat is waar het het om gaat.
Indien ook u de CDA-fractie wilt spreken, meldt u zich dan aan voor het fractiespreekuur bij Hessel Hiemstra: jhhiem@quicknet.nl
Enthousiaste ontvangst bij Scouting

Enthousiaste ontvangst bij Scouting

In gesprek in Zuiderloo
In gesprek in Zuiderloo

 

CDA naar Zuiderloo

De fractie van CDA-Heiloo zal op 5 november, van half 11 tot half 12 uur, in de nieuwe wijk Zuiderloo aanwezig zijn; zij gaan graag met de bewoners van deze nieuwe wijk in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Heeft u een specifiek onderwerp of wilt u op een ander moment met ons in gesprek?

Geef een seintje aan Hessel Hiemstra: jhhiem@quicknet.nl