Elly Beens lijsttrekker CDA Heiloo

De Algemene Ledenvergadering van CDA Heiloo heeft Elly Beens unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Elly Beens is de huidige fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. Zij heeft in de raad reeds haar sporen verdiend en heeft zich laten gelden als een betrokken en zichtbare vertegenwoordiger van het CDA-gedachtengoed. Zij zal zich de komende periode storten op een open en intensieve verkiezingscampagne.

Maatschappelijke stage: kweekvijver behouden!

De maatschappelijke stage wordt door het kabinet vanaf het schooljaar 2015-2016 afgeschaft. Sinds 2008 zijn ook in Heiloo meer steeds meer jongeren bekend geworden met de maatschappelijke stage, waarbij door vrijwilligersorganisaties, scholen en gemeenten in de regio is geïnvesteerd in een werkbare uitvoeringsstructuur.

Dit is niet zonder resultaat gebleven: uit onderzoek blijkt dat na de maatschappelijke stage 20% van de jongeren actief blijft als vrijwilliger. Het schrappen van de maatschappelijke stage berooft de vele vrijwilligersorganisaties in Heiloo dus van een belangrijk ‘kweekvijver’!

CDA-Heiloo heeft daarom tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2014 voorgesteld om in regionaal verband, samen met scholen en organisaties, een plan uit te laten werken waarmee de maatschappelijke stage kan worden voortgezet.

De andere partijen reageerden – zacht gezegd – nogal afwachtend. CDA-Heiloo gaat nu zelf de handschoen oppakken en is, vooruitlopend daarop, zeer benieuwd naar de mening van jong en oud!

Elly Beens
Hanny Kaan
Hessel Hiemstra