CDA: doorpakken met Nieuw Varne

De CDA-fractie is blij dat de raad op 4 februari jl. heeft ingestemd met het Masterplan Nieuw Varne. Het gezonde verstand heeft uiteindelijk ook bij H2000 en de VVD gezegevierd. De CDA-fractie is er van overtuigd dat het door een bewonerspanel uitgewerkte plan een wijk met kwaliteit oplevert. Daarnaast biedt deze wijk een broodnodige aanvulling op het aantal zorgwoningen in Heiloo.

Het staat vast dat de behoefte aan zorgwoningen alleen maar toeneemt. Nu het kabinet Rutte-2 ook de woningcorporaties ‘koudstelt’, is het van groot belang om dit project snel groen licht te geven.

De verdere procedurele afwikkeling van het bouwplan Nieuw Varne mag van de CDA-fractie dan ook snel worden afgerond, zodat de eerste paal de grond in kan.

Hessel Hiemstra