Supertrots op ‘onze’ Mart!

Op 26 april heeft Burgemeester Hans Romeyn zes inwoners van Heiloo verrast met een koninklijke onderscheiding. De gedecoreerden waren met een smoes naar het gemeentehuis ‘gelokt’, waar ze werden opgewacht door de burgemeester en kinderburgemeester Jayden de Vries. Zij zijn allen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Een van de gedecoreerden was…’onze’ Mart Brouwer de Koning!

Hieronder een citaat uit het persbericht:

De heer Brouwer is sinds 2014 raadslid voor het CDA in Heiloo. Daarnaast is hij een actieve en maatschappelijk betrokken ondernemer. Met veehouderijbedrijf Ter Coulster heeft hij met lef en visie een prachtig innovatief bedrijf opgebouwd, aldus de voordracht. Hij is al sinds 1970 bestuurlijk actief voor onder andere de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ), de Christelijke Boeren en Tuindersbond (CBTB), de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de LTO. Met hart en ziel zet hij zich in voor de agrarische sector. Zijn bestuurlijke activiteiten heeft hij tevens benut voor het geven van advies aan het onderwijsorgaan over het verbeteren van het agrarisch onderwijs. Vooral voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven. Sinds 2000 maakt hij deel uit van de sectorraad van het Clusius College.”

Het bovenstaande geeft de verdiensten van Mart aan, waarbij ook gezegd moet worden dat Mart – samen met echtgenote Fia – werkelijk altijd klaar staan voor een ander!

Het bestuur en de fractie van CDA-Heiloo feliciteren Mart bij deze van harte met de welverdiende onderscheiding.

Daan Topman & Hessel Hiemstra

foto Mart 1 foto Mart 2

Goed Nieuws #10: Geen zonneweide aan westkant Heiloo

Beste lezer, dit is de tiende en voorlopig laatste in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

De gemeente Bergen heeft bakzeil gehaald in hun voorstel om aan de westkant van Heiloo langs de Zeeweg, vlak bij de grens van Heiloo, een grote zonneweide toe te staan. Dat is uitstekend nieuws. Als CDA-Heiloo hebben wij ons direct tegen dit onzalige plan gekeerd, want wij willen niet dat die fraaie toegang van Heiloo definitief verpest wordt.

Bovendien vinden we dat zonnepanelen vooral op daken geplaatst moeten worden: daar is nog veel te halen; laten we ons groen zo min mogelijk hier voor opofferen.

Dus: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

NHD 26 april 2021