Zandzoom: ook recreatie en toerisme

Afgelopen donderdag, 22 september, kwam in de commissie Openbare Ruimte de toekomstige inrichting van de Zandzoom aan bod. Naast de gewenste inrichting wat betreft woningbouw, heeft CDA-Heiloo voorgesteld om de Zandzoom ook te benutten voor recreatie en toerisme. Met een beetje creativiteit en goede wil liggen er naar onze mening grote kansen. Mart Brouwer de Koning heeft er twee benoemd.

In de eerste plaats: een Recreatieplas? Het organiseren van een goede waterberging in het gebied is een uitdaging. Dat zouden we op kunnen lossen door in het middengebied een meer met een strandje te realiseren. Het zand kunnen we dan gebruiken voor het ophogen van de overige gronden voor woningbouw. We worden dan ook niet meer verrast door gronden die minder geschikt zijn en is het waterprobleem mogelijke opgelost.

In de tweede plaats: aan de (west)flank ruimte maken voor een camping /recreatiepark? Immers, Heiloo zou – zeker na het verdwijnen van de campings bij Het Baafje – het toerisme wel eens een slinger mogen geven. Een beleidsvisie over dit onderwerp is in aantocht. Waarom niet nu al een impuls geven door aan de westflank van de Zandzoom ruimte te maken voor een recreatiepark?

Deze voorstellen kregen bij enkele fracties al positieve respons. Wij gaan er vanuit dat deze insteek tijdens de raadsvergadering op 3 oktober nadrukkelijk op de agenda zal komen.

Indien u aanvullende suggesties heeft: u bent van harte welkom tijdens ons fractiespreekuur op donderdag 29 september, om 19.30 uur.

Mart Brouwer de Koning