CDA: betrokken en solide, altijd!

Veel partijen melden dat hun campagne er bijna op zit. Dat is nu precies waarin CDA-Heiloo zich onderscheidt! Wij gaan, ook na deze verkiezingstijd, gewoon door met onze fietsrondes, spreekuren, thema-avonden. Dat klinkt wat aanmatigend, maar het feit ligt er dat wij in Heiloo de enige partij zijn die dit doet en al jaren volhoudt.

Daarmee zijn we er natuurlijk niet. Besturen is immers verantwoordelijkheid nemen, vooral voor de langere termijn. Korte termijn scoren is niet onze stijl. Wij gaan voor een financieel solide beleid, waardoor we ook de komende periode onze voorzieningen kunnen behouden en waar mogelijk versterken.

Dus: geen ondoordachte beloftes voor een onbetaalbaar evenementencentrum op het Campinaterrein. Wel doorpakken met de afslag A-9 en Zuiderloo. Wel doorpakken met vernieuwing van Overkerck en De Loet en vooral meer (mantel)zorgwoningen.

Daarnaast ook aandacht voor veiligheid. Strakke handhaving steunen wij (incl. cameratoezicht), maar ook aandacht voor de oorzaken. Dus ook handhaving alcoholverbod onder 16 jaar en initiatieven als het project “vroeg op stap”.

Gelet op de vele positieve reacties de afgelopen periode, hebben wij er alle vertrouwen in dat de inwoners van Heiloo dit alles op juiste waarde weet in te schatten. CDA-Heiloo is alle jaargetijden betrokken en solide!

Dit is geen tijd voor spelletjes

Sommige partijen lijken bij de eindsprint naar de verkiezingen vooral aandacht te hebben voor “spelletjes”. De VVD vindt het kennelijk moeilijk de aandacht vast te houden en schrijft een heuse prijsvraag uit. Heiloo-2000 speelt verstoppertje met de vraag: “Waar is de echte lijsttrekker?” (ook tijdens de overigens mislukte middag bij de ouderenbonden was Tijmen Valkering de enige afwezige lijsttrekker). Tot slot houden meerdere politieke partijen de kaarten angstvallig aan de borst als het gaat om duidelijkheid over te maken keuzes en prioriteiten, indien ook Heiloo het aangekondigde ‘zware weer’ op zijn dak krijgt.

CDA-Heiloo denkt dat dit geen tijd is voor spelletjes. Onze keuzes zijn duidelijk: CDA-Heiloo kiest voor een solide beleid, waarbij wij – áls we keuzes moeten maken – het sociale “gezicht” (lees: investeren in mensen) prioriteit geven boven “stenen” (lees: onderhoud wegen, groen).

Ouderenbonden doen zichzelf tekort!

Gistermiddag vond in Het Trefpunt in Heiloo een verkiezingsdebat met de ouderenbonden plaats. Helaas was het een zeer teleurstellende middag!

- De doelgroep zelf was met 5 tot 10 personen bijzonder slecht vertegenwoordigd. Dit terwijl overigens een behoorlijk aantal overigens kandidaat-raadsleden (ca 30) acte de presence gaven.

- Het bleek de bedoeling te zijn dat vooral dhr. Ten Hoope (kennelijk als KBO-voorzitter) een serie uiterst negatief geformuleerde vragen op het panel mocht afvuren. Toen uiteindelijk iets van discussie ontstond, maakte de middagvoorzitter de chaos compleet door de discussie af te kappen met de mededeling: “Dit is geen politiek debat!” Wat het dan wel was, bleef een raadsel.

- Dit ging zelfs de meest fervente Heiloo-2000 aanhangers te ver, waarop werd besloten de bijeenkomst te schorsen. Na de pauze volgde een lauwe poging om de mening van de partijen te horen over zaken die voor ouderen wel relevant zijn.

Al met al een totaal gemiste kans. Ouderenzorg in Heiloo is een zaak voor vele partijen, die elkaar hard nodig hebben om de huidige voorzieningen te behouden en waar mogelijk te versterken. Waar het dus gaat om SAMENWERKING, lijkt (een deel van?) het bestuur van de ouderenbonden zich vooral te richten op het denken in “problemen” en dubbele partijpolitieke agenda’s. Zou dat de verklaring kunnen zijn voor de lage opkomst? Tekenend was het antwoord van een biljarter in de ruimte ernaast: ”Je denkt toch niet dat ik mijn tijd verdoe met zo’n Ten Hoope-show?”

Ontzettend jammer, vooral omdat álle politieke partijen in Heiloo zich in meer of mindere mate richten op oplossingen en kansen voor ouderen. Wat ons betreft is dit een duidelijk signaal voor de achterban van de ouderenbonden! Op deze wijze doet men zichzelf ernstig tekort!

Tussenstand verkiezingsdebatten

Met nog één lijsttrekkersdebat te gaan, is het de hoogste tijd de balans op te maken in de vorm van een tussenstand.

Debat “Welzijn” in de Muziekschool op 3 februari

Dit debat bleef, ondanks goede pogingen van de voorzitter, een beetje hangen in de sfeer van “we zijn tevreden over de werkwijze van de grote 5 instellingen”. De lijsttrekkers wilden of konden nog niets zeggen of de instellingen straks met bezuinigingen te maken krijgen. CDA-Heiloo was een stuk duidelijker en bepleit meer efficiëntie door samenwerken en gebruik maken van elkaars faciliteiten. Nu het PCC heeft aangegeven te willen vernieuwen, is het volgens ons raadzaam te onderzoeken of ter plekke ook mogelijkheden zijn voor de Dans- en Muziekschool en eventueel de BukBuk. Verder gaat het subsidie-systeem ‘op de schop’; wij verwachten dat hiermee meer nadruk komt op efficiënte bedrijfsvoering en samenwerking. Hierdoor ontstaat ook financiële ruimte, die we straks wel eens heel erg nodig kunnen hebben.

Debat in De Beun op 15 februari

Het cabaretduo “De nachtzusters” hadden zich bijzonder goed laten informeren over de actuele zaken in Heiloo en wisten dat erg goed te verpakken in hun sketches. Het ruim opgekomen publiek amuseerde zich kostelijk. Sommige lijsttrekkers moesten even wennen aan hun rol op het podium. CDA-lijsttrekker Hero Veger wist op een heldere wijze de CDA-visie te verwoorden op o.a. wonen, betrekken van de jongeren bij de plaatselijke politiek, de WMO en de invulling van het Campina-terrein. Wat dit laatste betreft: NCPN en D’66/GroenLinks zien graag dat de plaatselijke culturele instellingen naar de voormalige Campina-fabriek verhuizen. Over de financiële haalbaarheid laten ze zich niet uit. Natuurlijk zijn dergelijke bespiegelingen fantastisch, maar naar onze inschatting zijn die alleen te realiseren met forse financiële ondersteuning door de gemeente. Bovendien houden de eigenaren van het Campina terrein daar echt geen rekening mee en zullen zij vasthouden aan een marktconforme prijs. Zeker gezien de te verwachten bezuinigingen, waaraan ook onze gemeente niet kan ontkomen, voelt CDA-Heiloo niets voor een ongewis financieel avontuur.

Politiek Café met Ondernemend Heiloo op 18 februari

Het Politiek Café in Tullip In verliep langs een groot aantal stellingen voor de lijsttrekkers. Onderwerpen waren onder andere: winkelen en parkeren, het ondernemersklimaat en de bereikbaarheid. Op al deze punten ziet het CDA mogelijkheden voor verbetering en het staat buiten kijf dat de ondernemers daar met hun specifieke kennis een flinke bijdrage aan kunnen leveren. De discussie leverde af en toe kromme tenen op. Zo vergaloppeerde Dick Bergmans van Heiloo-2000 zich bij zijn afrondende verkiezingsoproep: “Heiloo-2000 doet niet aan politiek!”, zo sprak hij…

Als tussenstand vallen twee dingen op. In de eerste plaats een verschillende benadering van “behoedzaamheid”. CDA-Heiloo, maar ook VVD en PvdA geven aan geen ondoordachte verkiezingsbeloften te willen doen, nu de financiën op orde zijn en er ‘zwaar weer’ op komst is. De andere drie partijen zijn veel makkelijker in. Zij zijn juist heel behoedzaam in het ontwijken van de prangende vraag “hoe gaat u deze beloftes betalen?”

In de tweede plaats valt op dat Heiloo-2000 geen enkel idee lijkt te hebben wie de lijsttrekker is en daarmee kiezer geen kans geeft zich daar een beeld van te vormen. Het is tot nog toe inderdaad elk debat “een andere”; zie ook de puntige reactie van André Czeyki (www.heiloo.pvda.nl/weblogs/weblogs/Andre+Czeyki+logt).

Wordt vervolgd op donderdag 25 februari, 14 uur in Het Trefpunt !

CDA & PvdA: Lokaal is ander verhaal!

Ondanks de pogingen van premier Balkenende om te voorkomen dat de discussie rondom Afghanistan onderdeel van de gemeenteraadscampagne werd, is het kabinet nu toch gevallen.

CDA-Heiloo, maar ook andere lokale partijen voeren op dit moment intensief campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande. De val van het kabinet op de vroege zaterdagochtend houdt de gemoederen natuurlijk bezig.

CDA-Heiloo laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. De komende periode zullen we campagne blijven voeren voor een sterk CDA in Heiloo. Als het gaat om betrouwbaarheid en betrokkenheid, is CDA-Heiloo de juiste keuze. Onze gemeente verdient een daadkrachtig bestuur, waarbij uiteraard ook samenwerking met andere partijen belangrijk is.

Ter illustratie: CDA-Heiloo kwam tijdens haar maandelijkse fietsronde dezelfde zaterdagochtend al haar collega’s van de lokale PvdA tegen bij een kraam bij het Stationscentrum in Heiloo. Dit leidde- na het nuttigen van een kop PvdA-snert – tot een spontane fotosessie. Motto van dit alles: “Lokale politiek echt een héél ander verhaal!”

“Stille (volks)ziekte” eenzaamheid vraagt blijvende aandacht

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de Nederlanders in meer of mindere mate eenzaam is. De persoonlijke contacten voldoen niet aan de behoefte. Van die 30% is 6% sociaal geïsoleerd. Dit betekent dat ruim één miljoen Nederlanders structureel ernstig eenzaam is met gemiddeld slechts één contact per maand. Dit is één op de 16 mensen!

Schokkende cijfers, waarbij we mogen aannemen dat – ook al heeft Heiloo veel zaken goed voor elkaar – dit ook Heiloo speelt.
Eenzaamheid wordt ook wel de ‘stille ziekte’ genoemd. Niet zichtbaar, niet voelbaar, niet hoorbaar. Daarom is het goed te constateren dat de hartenkreet van “ons” CDA-kamerlid Ans Willemse-van der Ploeg steeds meer weerklank vindt. Zo vond er afgelopen vrijdag, 12 februari, in Alkmaar hierover een uitgebreide themabijeenkomst plaats. Ook CDA-Heiloo was daar bij. Vanuit vele invalshoeken en organisaties werd nagedacht hoe we hier als maatschappij een tegenwicht kunnen bieden.

Ook CDA-Heiloo heeft hiervoor niet 1-2-3 een compleet passend antwoord. Een eenvoudig antwoord hierop is er namelijk niet. Wel is duidelijk dat ook Heiloo moet blijven investeren in sociale verbanden, vrijwilligerswerk, mantelzorg en vooral de samenwerking tussen al deze betrokken mensen. Toch zijn er nieuwe aanknopingspunten: de maatschappelijke stage voor jongeren benutten om vrijwilligersorganisaties te versterken? Bij vernieuwing van Overkerck ook een “Van Harte Resto”, waar men elkaar kan ontmoeten?

Kortom: er valt op dit gebied nog veel te doen, terwijl mogelijke bezuinigingen dit kunnen doorkruisen. Ook daarom is het nodig duidelijke keuzes te maken. CDA-Heiloo kiest voor een solide beleid, waarbij wij – áls we keuzes moeten maken – het sociale “gezicht” (lees: investeren in mensen) prioriteit geven boven “stenen” (lees: onderhoud wegen, groen).

Campagne CDA-Heiloo: laat je hart spreken ….

Onder deze prikkelende noemer zal CDA-Heiloo komende zaterdag, 13 februari, op diverse plaatsen in Heiloo op ludieke wijze aandacht vragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor Valentijnsdag.

Vanaf half 11 ‘s ochtend tot 4 uur ‘s middags maakt het campagneteam een tour langs achtereenvolgens het Hoekstuk, het Stationscentrum, ‘t Loo en Ypestein.

Graag tot aanstaande zaterdag!

Géén paniekvoetbal plan Zuiderloo!

Het advies van de Welstandscommissie om Zuiderloo opnieuw te ontwikkelen met 300 woningen minder verdient een reactie. Wij vinden dit onnodig “paniekvoetbal”. De Welstandscommissie heeft één onderdeel van het totale plan “Wonen in het groen” getoetst. Wij blijven blijven de woningdichtheid in het plan Zuiderloo uiteraard kritisch volgen, maar we gaan vooral voor verantwoorde beslissingen op basis van een compleet beeld:

1. Zuiderloo met de geplande 700 woningen geeft (óók volgens de Welstandscommissie) een wijk vergelijkbaar met Ypestein. Wat is daar mis mee?

2. De economische crisis is reden voor behoedzaamheid, maar doorslaan naar passiviteit brengt ons nog verder van huis. Opnieuw ontwikkelen van Zuiderloo met een kleiner aantal woningen betekent grote vertraging en gaat Heiloo vele miljoenen kosten!

3. De economische crisis vereist juist slagvaardigheid: betaalbare woningen zijn dringend gewenst, terwijl de bouw en andere ondernemers ook lokale impulsen nodig hebben!