CDA Noord-Holland wil snel oplossing voor woningnood

Wat het CDA betreft is het versnellen van de woningbouw de belangrijkste uitdaging voor de provincie. Samen met de gemeenten moeten we zorgen dat er in de komende jaren veel meer gebouwd wordt. Lijsttrekker Dennis Heijnen: ‘De woningnood heeft grote sociale gevolgen. Jongeren kunnen niet uit huis of gaan samenwonen in het dorp of stad van hun keuze, ouderen kunnen niet doorstromen naar een geschikte woning en mensen die gaan scheiden wonen verplicht nog een lange tijd bij elkaar.’

De provincie heeft te lang beperkende maatregelen genomen. Voor Heiloo e.o. geldt dat we de huidige bouwlocaties maximaal moeten benutten. Ook moet de provincie met de regio afspraken maken over een minimumaantal te bouwen woningen, in plaats van een maximum. Verder kan de provincie gemeenten helpen met kennis om de procedures te versnellen.

Heijnen: ‘de rem moet er nu echt af. In heel de provincie, maar vooral ook in deze regio, moet veel meer gebouwd worden. Dat is nodig voor de inwoners zelf, en voor de grote vraag naar woningen in deze mooie provincie. We moeten daarbij de grenzen van de metropoolregio Amsterdam loslaten. Helaas denken veel politieke partijen nog dat de provincie ophoudt boven Amsterdam, wij van het CDA weten wel beter.’

Bij meer woningen hoort ook investeringen in infrastructuur. ‘We hebben niet de keuze om voor één modaliteit te kiezen. We moeten inzetten op flexibel openbaar vervoer, fietssnelwegen en verbreding van wegen. De afslag van de A9 bij Heiloo moet er ook komen,’ aldus Heijnen. Voor meer informatie over het partijprogramma en de kandidaten zie www.cdanh.nl

Dennis Heijnen