Vaart maken met de Zandzoom

Op 2 maart heeft de raad het Bestemmingsplan Zandzoom  vastgesteld. Het leidde tot een stevig debat, met helaas wederom een scherpe tegenstelling met de oppositie.

De volledige bijdrage van CDA-Heiloo treft u hier aan: CDA best plan Zandzoom 2 maart 2020

Samenvattend:

Bouwen en wonen heeft een enorme urgentie; uit alle geledingen van de samenleving en politiek wordt gepleit om de ‘harde plannen’ ook daadwerkelijk te realiseren.

Het bestemmingsplan Zandzoom is daar een van.  Het plan leidt tot 497 woningen in de categorie sociaal en middel-duur. Bij de daadwerkelijke realisatie verwachten wij van het college dat het de fasering zodanig stuurt, dat het aandeel sociaal / middel als eerste aan de beurt is. Dat is ook daadwerkelijk toegezegd.

Aanvullend hebben wij het college uitgedaagd om, in samenspraak met relevante partijen, zoals de Provincie en Kennemer Wonen, veel meer vaart te maken met geschikte inbrei-locaties: die zouden wat ons betreft in zeer grote mate bestemd moeten worden voor de categorieën sociaal en midden. Zie ook onze open brief aan Kennemer Wonen in de Uitkijkpost afgelopen woensdag. We zijn blij dat het college dat klip en klaar heeft omarmd. Hier ligt een kans, die we (en dan bedoel ik dus alle partijen in de raad) niet mogen laten lopen.

Tot slot speelde de oppositie nog de kaart dat het plan helemaal niet vastgesteld moet worden vanwege de uitspraak RvS omtrent aansluiting A9. (zie ook NHD afgelopen zaterdag). Dat is een vertragingstactiek, waar wij niet in mee zijn gegaan. Dan zijn er alleen maar verliezers, vooral in de doelgroep sociaal / middel-duur.

Kortom: Vaart maken met de Zandzoom; aanvullend aan de slag met inbreilocaties.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

Reactie Kennemer Wonen op open brief

Kennemer Wonen heeft inmiddels gereageerd op onze open brief.

Zie: Reactie Kennemer Wonen op open brief CDA d.d. 24-2-2020

Ten aanzien van de aankoop van Ypehove vinden wij het een onbevredigende reactie. Kennemer Wonen heeft immers ook afgesproken om te gaan voor behoud van sociale huurwoningen. Waar een wil is, is een weg!

Het is wel positief dat Kennemer Wonen actief aan de slag wil met inbrei-locaties. Dat krijgt wat ons betreft zeer binnenkort een serieus vervolg.

Hessel Hiemstra