CDA-Heiloo: TAQA-besluit roept vragen op

CDA-Heiloo is van mening dat het besluit van het college van Burgemeester en wethouders van Heiloo om mee te werken aan de vergunningverlening voor de Bergermeer Gasopslag (TAQA) vragen oproept. Hoofdargument voor het college is dat zij het belangrijk vindt “om constructief samen te werken met TAQA en EZ. Hiermee kunnen de belangen van onze gemeente het beste worden behartigd.”

CDA-Heiloo heeft kennis genomen van de verschillende argumenten. Daarin staat echter niets vermeld over eventuele compensatie van het Rijk ingeval de exploitatie van de Boekelermeer negatief uitvalt als gevolg van de door het TAQA-besluit aan de bedrijven aldaar op te leggen beperkingen en eisen.

Ook de relatie met het versnellen van de afslag A-9 is niet helder. Zat deze toezegging niet al eerder “in de tas”? Waarom wordt die “toezegging” bij dit besluit betrokken?

Tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening op 15 september zullen wij hier dan ook aandacht voor vragen.