Referendum: alleen bij ingrijpende besluiten

Op 9 mei kwam – als slotstuk van intensieve discussies – het finale oordeel: wel of geen referendum in Heiloo?

CDA-Heiloo heeft bij herhaling aangegeven geen groot voorstander te zijn. Een tweetal samen met de VVD opgestelde amendementen hebben doel getroffen: in Heiloo alleen een referendum bij ‘ingrijpende besluiten’, en niet alleen op initiatief van de inwoners maar ook op initiatief van de raad.

Daarbij geldt ook de toezegging dat – na een eerste referendum – een stevige evaluatie plaats zal vinden.

Dit alles vond plaats tijdens een raadsdebat, waarbij men gelukkig bereid was ingegraven stellingen te verlaten en op de argumenten in te gaan. En dat is ook wat waard.

Hessel Hiemstra

Referendum NHD 10 mei 2016