Oproep opvang vluchtelingenkinderen (UPDATE)

Update: Inmiddels zijn we een aantal weken verder en het kabinet is tot op heden niet verder gedaan dan het aanbod om een aantal kinderen op het Griekse vasteland te ondersteunen. Dat vinden wij een zeer mager gebaar. De CDA-afdeling Heiloo steunt daarom ook de oproep aan het partijbestuur, zoals deze door Klaas Valkering is verwoord.

Zie daarvoor ook: 

https://www.trouw.nl/politiek/cda-wethouder-komt-in-opstand-omdat-het-vijfhonderd-weeskinderen-zijn-daarom~b38bb317/

Wij hopen dat dit wel effect heeft!

—————–

Samen met Heiloo-2000, PVDA-Heiloo, D66-Heiloo en Heiloo-Lokaal hebben wij de staatssecretaris mw. Broekers-Knol de dringende oproep gedaan dat wij als Nederland ons bekommeren om de vele alleenstaande vluchtelingkinderen op het Griekse eiland Lesbos.

Er is daar een verschrikkelijke situatie en wij steunen de breed gedragen oproep dat ook Nederland hierin een verantwoordelijkheid toont.

Zie voor meer informatie:

https://www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2020/groeiend-aantal-gemeentes-wil-kinderen-van-griekenland-overnemen/

Voor de volledige tekst van onze oproep, zie hieronder.
Zodra wij een reactie hebben ontvangen, zullen wij dit via deze weblog melden.

opvang vluchtelingenkinderen

Omzien naar elkaar!

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Ook in Heiloo is de impact groot. Het komt er nu op aan: écht omzien naar elkaar.

Burger en overheid moeten het gezamenlijk zien te rooien. Er gebeuren ook mooie dingen; de Stichting Welzijn Heiloo heeft meer dan 30 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen om allerlei ondersteuning te leveren. Ook op social media en in de krant lezen we vele prachtige initiatieven.

De lokale politiek staat nu even op een laag pitje. De echte bestuurders moeten nu handelen. In Heiloo is dat het college van B&W, onder leiding van Hans Romeyn die met grote drive en betrokkenheid doet wat nodig is.

Naast de acute zorg en dus de aandacht voor de ziekenhuizen en de IC’s behoeven veel meer zaken de aandacht. Daarvoor is de extra Nieuwsbrief Sociaal Domein zeer lezenswaardig. Zie: Extra nieuwsbrief sociaal domein Corona april   Deze nieuwsbrief geeft een goed overzicht van hetgeen vanuit de gemeenten en instellingen zoal wordt ondernomen. Het is ook prima informatie voor een ieder die de weg zoekt in de verschillende regelingen en instanties.

Ondertussen naderen de Paasdagen; het feest van de wederopstanding. Hopelijk zijn we dan op weg naar betere tijden.