Besturen = Realiseren

Na een stevige discussie heeft de raad afgelopen dinsdagavond ingestemd met het Bestemmingsplan A9 en tevens met de ondertunneling van het spoor bij de Vennewatersweg. Het standpunt van CDA-Heiloo laat zich samenvatten als: Besturen = Realiseren.

Bij monde van Mart Brouwer de Koning heeft CDA-Heiloo het volgende ingebracht:

  • De neiging bestaat elk onderwerp dat met de A9 te maken heeft in de spotlights te zetten. Het is een belangrijk onderwerp, maar primair ligt voor de vraag of de ingebrachte zienswijzen op het bestemmingsplan A9 op adequate wijze zijn beoordeeld.
  • Het antwoord daarop is dat wij – na bestudering van de zienswijzen en de reactie van het college – klip en klaar hebben kunnen vaststellen dat de zienswijzen op een goede, consistente en vooral ook duidelijke wijze zijn beoordeeld.
  • Zoals bekend: CDA-Heiloo is vóór een aansluiting op de A9. Wij sluiten daarbij nadrukkelijk aan bij de Toekomstvisie Heiloo 2030, die samen met vele inwoners is opgesteld. De toekomstige generatie wil ook een vitaal dorp voor jong en oud, aantrekkelijk voor gezinnen, goed bereikbaar, ruimte voor groei.
  • Wij willen vooral doorpakken. De besluitvorming en benodigde planvoorbereidingen zijn met zeer veel energie ter hand genomen en wachten nu op de volgende fase: de aanbesteding en het daadwerkelijk realiseren. Dat geldt overigens ook voor de tunnel onder het spoor. Besturen is realiseren van genomen besluiten.
  • In financiële zin hebben wij altijd gesteld dat we verantwoord bezig moeten blijven. Dat betekent dat we geen projecten met ongedekte cheque willen. Het college heeft in zijn rapportage grote projecten een totaalbalans opgemaakt, waarbij aan de hand van de kapitaalslasten inzichtelijk is gemaakt wat de effecten zijn voor de meerjarenbegroting. Ten aanzien van de Vennewatersweg volgt een uitwerking nog bij de begrotingsbehandeling volgende maand, maar ook hier is het beeld duidelijk: we doen hiermee een verantwoorde investering in de toekomst (met sluitende meerjarenbegroting). Van afbraak van onze bestaande voorzieningen is geen sprake.
  • Dan nog het volgende. Er is de afgelopen maanden veel gezegd over de ontwikkeling van het verkeersplan, dat – met de aansluiting A9 als uitgangspunt – opgesteld moet worden. Het is zonder meer balen dat een afwijkende regionale verkeersprognose is binnengekomen en een herstart nodig was. Overigens: die nieuwe regionale prognose bevestigt alleen maar de urgentie van de aansluiting A9. Die was en is juist het begin van de oplossing ter voorkoming dat Heiloo krakend vast komt te staan, met name op de Kennemerstraatweg.
  • Op 31 oktober gaan we samen met de klankbordgroep vernemen hoe verder met het Verkeersplan. Wij gaan daarbij – samen met de belanghebbenden – voor een goed en gedegen plan, waarbij we echter ook hier niet blijven hangen in vergezichten, misschien wel voorbij de horizon van de Toekomstvisie Heiloo 2030….