Investeer in mensen en onze voorzieningen, dicht bij huis

Bij bespreking van de Kadernota 2022 heeft CDA het bovenstaande als leidraad genomen.

De Kadernota bevat op een flink aantal onderdelen goed nieuws. Zo is na jaren aandringen in deze Kaderbrief opgenomen dat er in de Zandzoom ook een Integraal Kindcentrum komt.

Bestrijden van eenzaamheid, sociale cohesie: dit is juist nu belangrijk en daar hebben we ook aandacht voor gevraagd. Mede in dat kader hebben wij een motie ingediend (met ruime meerderheid aangenomen) om in de openbare ruimte in Heiloo een aantal (robuuste) schaaktafels te plaatsen. Het schaakspel wordt steeds populairder en hiermee kan jong en oud bij elkaar gebracht worden.

Een ander punt is dat wij hebben gevraagd om echt werk te maken van “Heiloo: fietsdorp!” Daarover komt dit najaar een aparte informatieavond, wat ons betreft samen met het Verkeerspanel.

Onze volledige bijdrage aan de Algemene Beschouwingen kunt u hier nalezen: Algemene beschouwingen CDA 5 juli 2021

Hessel Hiemstra

Mart Brouwer de Koning