Financiële risico’s aansluiting A9 scherp maken!

CDA-Heiloo is blij dat er eindelijk een doorbraak lijkt te zijn ten aanzien van de financiering van de aansluiting A9 bij Heiloo. Ook voor deze sterk verbeterde afspraken geldt dat dit voor Heiloo financieel verantwoord moet zijn. Veel inwoners zien de voordelen van een aansluiting A-9, maar willen terecht niet dat we hiermee onze voorzieningen in de waagschaal stellen.

Dit alles komt aan de orde in de commissie Openbare Ruimte op 12 februari aanstaande. Ter voorbereiding daarop heeft CDA-Heiloo aan het college een aantal vragen gesteld, die de te maken afweging veel scherper en transparanter maakt:

1. Welk deel van de bijdrage van Heiloo in de kosten voor de aansluiting A9 van in totaal 8,5 ME is financieel ‘hard’ gedekt? Waar is dat op gebaseerd?

2. Wat zijn voor Heiloo de risico’s dat de noodzakelijke verwerving en procedures niet tijd zijn afgerond en welke financiële risico’s loopt de gemeente daarbij? Bestaat daarbij ook het risico van planschade?

3. Is het realistisch dat in Heiloo 2400 woningen worden gerealiseerd, waarmee de bijdrage van 5,25 Miljoen Euro voor ‘Groenprojecten’ wordt gefinancierd? Wat gebeurt er wanneer er minder woningen worden gerealiseerd?

4. Op welke wijze kan het college garanderen dat – indien de realisatie financieel tegenvalt – niet leidt tot negatieve effecten in de rest van de begroting, met als gevolg bezuinigingen op de huidige voorzieningen zoals de bibliotheek, sportvoorzieningen etc?

5. Wat zijn de financiële risico’s voor Heiloo indien Heiloo alsnog niet met deze overeenkomst instemt? Is niet-meedoen feitelijk net zo duur als wel-meedoen?

CDA-Heiloo wenst op basis van deze vragen een compleet inzicht in de financiële risico’s, zodat daarmee een verantwoord besluit mogelijk is.

Hessel Hiemstra