Geen afbraak, maar samen voorwaarts!

Tijdens de begrotingsbehandeling op 3 november heeft ook de CDA-fractie stilgestaan bij de vraag op welke wijze het huidige voorzieningenniveau – binnen de gestelde financiĆ«le mogelijkheden – het beste kan worden gehandhaafd.

Gelet op de door het Rijk opgelegde bezuinigingen zijn keuzes onontkoombaar. Wij steunen het college om de kwetsbaren en ouderen te ontzien. Dat leidt tot een stevigere bezuiniging op het gebied van kunst en cultuur.

Hoe dan wel? Kort samengevat onze visie: de bezuinigingen blijven staan, maar we moeten gezamenlijk naar een helder toekomstperspectief voor de langere termijn gericht op BEHOUD van onze basisvoorzieningen!

Wat moet er daarvoor gebeuren?

1. De huidige accommodaties VEEL beter benutten, meer samenwerking!
2. Minder overlap in het aanbod aan voorzieningen, te bereiken door het gezamenlijk met de instellingen definiƫren van de kerntaken en vervolgens toewerken naar toetsbare subsidiebijdragen.
3. Om die transitie op een goede wijze te realiseren, moeten kosten gemaakt worden. Het college dient daartoe een stevige armslag te hebben, waarbij het college de ruimte krijgt om dit stapsgewijs vorm te geven. Te beginnen met het op korte termijn uitwerken van transitietrajecten en die in juni 2015 panklaar aan de raad ter besluitvorming aan te bieden.

Wij willen geen afbraak, maar juist een gezamenlijke stap voorwaarts om de basisvoorzieningen te behouden! Dat geldt voor de bibliotheek, de dans- en muziekschool maar ook voor de breedtesport.

Dat strookt met de signalen van onze inwoners: vanwege de huidige voorzieningen is men juist daarvoor in Heiloo komen wonen. En: men is ook bereid daarvoor te betalen. Als het nodig is, dan is wat ons betreft zelfs een OZB-verhoging geen taboe!