Nieuwe coalitie geeft niets weg …

Op 11 juli is tijdens de zogenoemde Algemene beschouwingen de Kadernota 2023 besproken.

Hoewel we in afwachting zijn van de uitwerking van het Collegeprogramma heeft CDA-Heiloo heeft daarbij diverse punten opgebracht:

  • Meer actie voor statushouders
  • Eigen grond gemeente inzetten voor woningbouw
  • Fonds sociale woningbouw activeren
  • Veiligheid en financiën Vennewatersweg
  • Verkeersplan
  • Gevolgen stikstofmaatregelen voor Heiloo
  • Extra voorziening elektrisch rijden: EV-kabelgoottegels

Zie voor onze volledig bijdrage: Algemene beschouwingen CDA 11 juli 2022 def

De teleurstelling was groot toen aan het begin van de avond bleek dat Heiloo-2000 en D66 gezamenlijk hadden besloten met geen enkele motie akkoord te gaan, omdat men alles wenste aan te houden tot na de zomer wanneer het uitvoeringsprogramma van het college wordt besproken.

Dit met als resultaat dat (behalve een motie over beperken luchtvaartgeluid) alle inbreng, ook die van PVDA en GBH, van tafel werd geveegd.

De eerder uitgesproken wens van de nieuwe coalitie om te komen tot een open houding en debat bleek een lege dop. Op deze manier kunnen we ons de moeite besparen om constructieve voorstellen in te dienen om het – op zich qua inhoud goede coalitieakkoord – aan te vullen.

Het is wel gelukt om, na zeer stevig aandringen, wethouder Opdam er van te overtuigen om een externe deskundige te laten kijken naar de gevaarlijke oversteek bij de Vennewatersweg (een situatie die door de uitspraak van de Raad van State nog heel lang gaat duren).

Na de zomer hopelijk een meer vruchtbare bodem voor debat en gaan we op herhaling.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA