Het Baafje en hoe nu verder?

In een tijd van grote bezuinigingen in onze gemeente staat ook het voortbestaan van zwembad het Baafje ter discussie.

Het onderwerp staat op de agenda van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 14 maart.
Het college heeft onderzoek gedaan naar de exploitatie van het zwembad (en de sporthal ’t Vennewater) en verkent een aantal toekomstscenario’s. Ten aanzien van het zwembad stelt het college voor het zwembad binnen 1 jaar af te stoten en te verkopen aan een externe partij.
Voor het seizoen 2011 worden een aantal maatregelen voorgesteld zoals o.a. een kortere openingstijd en een verlaging van het tarief. Daarmee kan de CDA-fractie met enige moeite instemmen. Maar om nu al te besluiten over een eventuele afstoting gaat ons te ver. Wij willen aan de vooravond van de bezuinigingen geen onomkeerbare beslissingen nemen.
In de regio wordt nagedacht over een regionaal zwembad en die discussie willen wij eerst afwachten. Mocht die mogelijkheid tot samenwerking werkelijkheid worden, dan zijn er in Heiloo prachtige locaties.