100% score bij bespreking begroting 2022

Bij bespreking van de begroting 2022 heeft CDA-Heiloo wederom benadrukt:

Investeer in mensen en in onze voorzieningen, dicht bij huis.

 Zie voor onze gehele bijdrage: Bijdrage CDA begroting 2022 op 1 nov 2021 def

Concreet hebben wij met diverse moties voorgesteld om werk te maken van een zonnegeluidsscherm langs de A9 bij Heiloo, de Zandzoom nu wél goed te doen en veel steviger door te pakken met de inbreilocaties.

Daarbij moeten we ook bereid zijn om out-of-the-box maatregelen te overwegen om betaalbare woningen voor onze inwoners te realiseren. Op ons voorstel zal het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van nieuwe, duurzame en betaalbare bouwtechnieken zoals prefab- en houtskeletbouw. Ook willen we weten hoe het nu echt zit met eventueel voorrang verlenen aan inwoners uit de eigen gemeente bij sociale koopwoningen. Dat gebeurt elders in toenemende mate en daar moet helderheid over komen.

Ook hebben wij voorgesteld om bij de aankomende evaluatie van de afvalstoffen systematiek nadrukkelijk de huidige ophaalfrequentie van 3 weken te beschouwen. Deze frequentie is zeker in de zomermaanden gewoon te laag: het leidt tot stank en ongedierte. Ook dit voorstel is aangenomen.

Al met al een 100% score ten aanzien van de door ons ingebrachte voorstellen :-)

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

impressie zonnegeluidsscherm