Scorebordpolitiek?

De Algemene Beschouwingen op 4 november naar aanleiding van Begroting 2020 was wederom een boeiend schouwspel.

CDA-Heiloo heeft gepleit voor een behoudende begroting, niet alleen om tegenvallers op te vangen maar ook om nieuwe wensen te kunnen realiseren. Daarnaast hebben wij samen met de VVD en Heiloo-2000 aan het college gevraagd om komend jaar te komen met een voorstel om verdere stijging van de WOZ als gevolg van waardestijging van de woningen te voorkomen.

U kunt onze bijdrage hier nalezen: Bijdrage begroting 2020 CDA Heiloo def

Opvallend was dat onze oproep om te stoppen met ‘scorebordpolitiek’ instemmend werd begroet, maar dat desalniettemin vele moties in stemming werden gebracht waarbij het college klip en klaar had aangegeven dat deze zaken reeds ‘in de pijplijn’ zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld over de indexering van loonkosten voor gesubsidieerde instellingen en ook over de uitwerking van de financiën voor de ‘aanleunsporthal’ .

Nog even wennen dus en blijven werken aan een gezamenlijke missie van de gemeenteraad, waarbij het belang van Heiloo op 1 wordt gezet.

Hessel Hiemstra