Nieuwe coalitie!

CDA-Heiloo trekt coalitiebesprekingen vlot.

Eindelijk is het dan zover: afgelopen maandag 10 mei hebben Heiloo2000, D’66/Groenlinks, CDA en PvdA aangekondigd dat zij de besprekingen gaan starten om tot een nieuwe coalitie voor Heiloo te komen.

Het formatie-proces kent een lange voorgeschiedenis. Er moest zelfs een nieuwe informateur aan te pas komen. Op dinsdag 27 april ging de informateur, mevrouw van der Stroom, aan de slag. Uiteindelijk hebben de CDA-onderhandelaars, Elly Beens en Hessel Hiemstra de zaak vlotgetrokken.

CDA-Heiloo onderkent dat voor de VVD de druiven zuur zijn. Ondanks onze inzet is het niet gelukt met de VVD een meerderheidscombinatie te vormen. Wij willen de VVD bedanken voor de prima samenwerking in de afgelopen jaren, ook met wethouder Rob Opdam. Wij spreken de verwachting uit dat de VVD – ook vanuit de oppositie – de komende jaren haar constructieve bijdrage blijft leveren.

Het is al met al een brede coalitie geworden. CDA en PvdA brengen hun ervaren wethouders in (Hero Veger resp. Jacob Ouderkerken); er komt 1 wethouder namens DGL en Heiloo2000 gezamenlijk. De naam van deze laatste wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Stabiliteit, slagkracht en vertrouwen zijn de pijlers onder het nieuw te vormen college.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een coalitie-akkoord met daarin de ambities op hoofdlijnen van de nieuwe coalitie. We verwachten dat het akkoord op korte termijn, tegelijk met de voordracht van de nieuw te benoemen wethouders, aan de raad gepresenteerd kan worden.