‘Heiloo in balans’.

Op dinsdag 8 juni is het coalitieakkoord door de fractievoorzitters ondertekend.

Vier weken lang is er hard gewerkt aan het akkoord (op hoofdlijnen), dat staat voor een goede balans tussen solide financiën, een sociaal en transparant bestuur in een veilig en vooral duurzaam Heiloo. Een paar belangrijke CDA onderwerpen zijn opgenomen: duurzaamheid staat centraal bij alle beslissingen en op die manier houden we rekening met de behoeften van de toekomstige generaties; bij het sociaal beleid worden de kwetsbare groepen ondersteund en zo nodig ontzien en wordt de OZB, behoudens de inflatiecorrectie, niet verhoogd.

Maandag 14 juni worden de wethouders geïnstalleerd: Hero Veger namens het CDA, Jacob Ouderkerken namens de PvdA en Désirée Schmalschläger voor Heiloo2000 en D66/GroenLinks. Een goede combinatie van kennis, ervaring en vernieuwing.

Tijdens diezelfde vergadering wordt Hanny Kaan, opvolger van Hero Veger in de fractie, als raadslid geïnstalleerd.

De CDA fractie heeft vertrouwen in de samenwerking met de nieuwe coalitiepartners. De gevolgen van de economische crisis gaan ook onze gemeente raken. De werkelijke omvang zal over enige tijd bekend worden, maar met dit akkoord kunnen we ‘Heiloo in balans’ houden.

Elly Beens