Kindertelefoon behouden!

Het CDA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de kindertelefoon. De Kindertelefoon vreest in financiële problemen te komen nu het met 388 gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor haar diensten. In het verleden betaalde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de organisaties namens alle gemeenten in één keer.

Voor het CDA-Heiloo staat voorop dat er voor kinderen die anoniem hun verhaal kwijt willen altijd een luisterend oor moet zijn. Daarom heeft de partij aan het college gevraagd of het voor 1 juni een overeenkomst zal sluiten met de Kindertelefoon.

Ook in de Tweede Kamer heeft het CDA aandacht gevraagd voor het voortbestaan van de Kindertelefoon. Tweede Kamerlid René Peters wil voorkomen dat de Kindertelefoon in de toekomst niet meer toegankelijk is in alle gemeenten. Peters: ‘de kindertelefoon is belangrijk omdat het een luisterend oor biedt aan kinderen die nergens anders terecht kunnen met hun problemen.’

Jeugdgemeenteraad: doorslaand succes

Vanochtend vond in de Strandwal de afsluiting van het project Jeugdgemeenteraad plaats. Er waren liefst 7 scholen (groep 8) aanwezig. Een stampvolle zaal met ruim 200 kinderen, hun leerkrachten, een aantal raadsleden, een wethouder, de burgemeester, de griffie en de pers: zij konden smullen van 7 prima voorstellen die de kinderen uitgewerkt hadden (met als enige beperking: maximaal 1000 Euro kosten).

Na de introductie kwam het debat goed op gang en werd in een tweetal stemrondes, onder strakke leiding van voorzitter Hans Romeyn, een keuze gemaakt: een klimpark in het bos bij de Radboudschool.

Dit alles is onbetaalbaar: betrokken kinderen die spelenderwijs ervaren wat het is om samen tot voorstellen te komen, die met overtuiging weten te presenteren en ook nog de spelregels van democratische besluitvorming leren.

Toen wij in 2015 de motie die tot dit project heeft geleid indienden, hadden wij dit spektakel niet kunnen bevroeden. Met dank aan een ieder die zich daarvoor heeft ingespannen.

Tot slot: wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

Hessel Hiemstra

Jeugdgemeenteraad april 2017