Vrijwilligers verdienen steun op 15 maart!

De afgelopen week heeft de KNVB de noodklok geluid. Volgens de KNVB slagen naar schatting twee op de drie clubs er, zeker zonder ruimhartige vergoeding, niet in om vrijwilligers aan zich te binden of bestuursleden aan te stellen. Ondertussen stijgen de kosten van hun accommodaties, lopen sponsorinkomsten terug en bezwijken bestuurders onder beknellende regels.

Dergelijke geluiden zijn ook in andere takken van sport of vanuit andere vrijwilligersorganisaties te beluisteren.

De omvang en het belang van vrijwilligerswerk is bekend: volgens het CBS verricht bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder tenminste een keer per jaar vrijwilligerswerk (zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/10/bijna-een-op-de-twee-nederlanders-doet-vrijwilligerswerk )

Ook in Heiloo vormen vrijwilligers de motor van ons rijke verenigingsleven. Hoewel dit over het algemeen wordt onderkend, geeft het signaal van de KNVB te denken, ook in Heiloo.

Het stimuleren van vrijwilligerswerk en aanpakken van beknellende regels is ook – en misschien wel vooral – een zaak van de landelijke overheid.  Daarmee zijn we aanbeland bij de komende landelijke verkiezingen op 15 maart. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft in onderstaand overzicht helder op een rij gezet welke politieke partij daadwerkelijk vrijwilligers wil ondersteunen.…

Vrijwilligers verdienen steun, maar aan welke politieke partij geeft u uw steun?

PS: zie voor de andere 24 ‘Beste ideeën voor een Beter Nederland’:  https://www.cda.nl/standpunten/besteideeen/

Verkiezingsprogramma's en vrijwilligers