CDA: Samen maken we het verschil !

Tijdens de Algemene Beschouwingen voor de begroting van 2013 op 9 juli hebben alle fracties hun licht laten schijnen op de ingewikkelde opgaven die er ook op lokaal niveau op tafel liggen. Regionale samenwerking, bezuinigingen, de minima, leerlingenvervoer voor gehandicapten, het Baafje: het kwam allemaal voorbij.

Elly Beens sloot de bijdrage van CDA-Heiloo af met de volgende passage die precies aangeeft waar het CDA voor staat:

Ook de gemeente Heiloo bevindt zich in zwaar weer. We beschikken echter over een hoog niveau aan voorzieningen en een krachtig netwerk met maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemingen. Daar ligt de kracht van Heiloo: in gezamenlijkheid zaken oppakken en realiseren. Daarmee toon je als burger ook dat je iets voor een ander over hebt. Dat moeten we koesteren en versterken. Dat is het antwoord op de uitdagingen van nu en in de komende periode, in goede en in minder goede tijden. Samen maken we het verschil!

Elly Beens, Hanny Kaan en Hessel Hiemstra

CDA: campingpark snel uitwerken

In de raadsvergadering van 9 juli is het onderzoeksvoorstel van CDA en PvdA voor een (particulier) campingpark besproken. Vooral de combinatie met een binnen- en buitenzwembad trok de aandacht.

Het was duidelijk te merken dat de raad nogal overdonderd was. Vrijwel alle partijen wilden eerst een nadere uitwerking van de betrokken ondernemer.

Een teleurstellende uitkomst? Wat ons betreft zeker niet! Het doel om dit onderwerp slagvaardig op de agenda van de lokale politiek te krijgen is ruimschoots behaald. Dit om te voorkomen dat we straks – wanneer de echte lange termijn keuzes gemaakt moeten worden – slechts op 1 paard kunnen wedden.

Wel teleurstellend was de bijdrage van Heiloo 2000, waarbij gesteld werd dat eerst maar eens een toeristenbeleid opgesteld zou moeten worden, voordat we een dergelijk initiatief in behandeling zouden kunnen nemen.
Heel bijzonder: Heiloo 2000 pleit doorgaans in stevige taal voor slagvaardig bestuur, minder beleid en minder ambtenaren. En dat geldt allemaal niet wanneer er eens een nieuw geluid omtrent Het Baafje wordt geopperd?

Zodra de verdere uitwerking van het campingpark beschikbaar is, zullen wij dit onderwerp wederom op de agenda zetten.

Wordt vervolgd!

(En in afwachting daarvan….. kijk vooral eens naar de uitkomsten van de poll op Heiloo-online: www.heiloo-online.nl/nieuws/7184-nieuw-baafje-met-binnenbad)

Hessel Hiemstra

Onderzoek campingpark met zwembad!

CDA-Heiloo heeft samen de PvdA-fractie een initiatiefvoorstel opgesteld, waarin wij bepleiten om samen met een lokale ontwikkelaar serieus te onderzoeken of het mogelijk is om bij de Vennewatersweg een (particulier) campingpark te realiseren. Het idee is dat hierbij ook een binnen- en buitenzwembad komt, waarbij de gemeente een inbreng zou kunnen doen in de vorm van een deel van de benodigde gronden, waarbij als tegenprestatie het zwembad openbaar wordt.

Gelet op het feit dat Het Baafje binnen enkele jaren voor hoge kosten komt te staan in verband met noodzakelijk groot onderhoud, vindt de CDA-fractie dat we dit als een kans moeten zien, die door het college goed uitgezocht moet worden in samenspraak met de betreffende ontwikkelaar.

De charme van het Baafje moeten we niet zomaar weggooien, maar gezamenlijk kansen pakken is in deze tijd meer dan noodzakelijk! Dat geldt ook voor het toerisme in Heiloo: met het verdwijnen van de twee campings bij Varnebroek, is een impuls op dat gebied meer dan gewenst.

Of dit voorstel ook door de andere fracties wordt gesteund, zal blijken tijdens de raadsvergadering op 9 juli aanstaande.

Hessel Hiemstra

NB: het initiatiefvoorstel kunt u downloaden via de volgende link: http://www.heiloo.nl/index.php?mediumid=49&pagid=1821&stukid=871