CDA: Samen maken we het verschil !

Tijdens de Algemene Beschouwingen voor de begroting van 2013 op 9 juli hebben alle fracties hun licht laten schijnen op de ingewikkelde opgaven die er ook op lokaal niveau op tafel liggen. Regionale samenwerking, bezuinigingen, de minima, leerlingenvervoer voor gehandicapten, het Baafje: het kwam allemaal voorbij.

Elly Beens sloot de bijdrage van CDA-Heiloo af met de volgende passage die precies aangeeft waar het CDA voor staat:

Ook de gemeente Heiloo bevindt zich in zwaar weer. We beschikken echter over een hoog niveau aan voorzieningen en een krachtig netwerk met maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemingen. Daar ligt de kracht van Heiloo: in gezamenlijkheid zaken oppakken en realiseren. Daarmee toon je als burger ook dat je iets voor een ander over hebt. Dat moeten we koesteren en versterken. Dat is het antwoord op de uitdagingen van nu en in de komende periode, in goede en in minder goede tijden. Samen maken we het verschil!

Elly Beens, Hanny Kaan en Hessel Hiemstra