Onderzoek campingpark met zwembad!

CDA-Heiloo heeft samen de PvdA-fractie een initiatiefvoorstel opgesteld, waarin wij bepleiten om samen met een lokale ontwikkelaar serieus te onderzoeken of het mogelijk is om bij de Vennewatersweg een (particulier) campingpark te realiseren. Het idee is dat hierbij ook een binnen- en buitenzwembad komt, waarbij de gemeente een inbreng zou kunnen doen in de vorm van een deel van de benodigde gronden, waarbij als tegenprestatie het zwembad openbaar wordt.

Gelet op het feit dat Het Baafje binnen enkele jaren voor hoge kosten komt te staan in verband met noodzakelijk groot onderhoud, vindt de CDA-fractie dat we dit als een kans moeten zien, die door het college goed uitgezocht moet worden in samenspraak met de betreffende ontwikkelaar.

De charme van het Baafje moeten we niet zomaar weggooien, maar gezamenlijk kansen pakken is in deze tijd meer dan noodzakelijk! Dat geldt ook voor het toerisme in Heiloo: met het verdwijnen van de twee campings bij Varnebroek, is een impuls op dat gebied meer dan gewenst.

Of dit voorstel ook door de andere fracties wordt gesteund, zal blijken tijdens de raadsvergadering op 9 juli aanstaande.

Hessel Hiemstra

NB: het initiatiefvoorstel kunt u downloaden via de volgende link: http://www.heiloo.nl/index.php?mediumid=49&pagid=1821&stukid=871