CDA: draagvlak en samenspel

Op 2 juli zijn de de zogenaamde Algemene Beschouwingen gehouden naar aanleiding van de Kadernota 2019.

CDA-Heiloo heeft een pleidooi gehouden om de volgende zaken, voorzien van een stevig draagvlak en samenspel van betrokken organisaties, aan te pakken:

  • Duurzaamheid en realiseren energietransitie: hierbij hebben vele organisaties in Heiloo elkaar al gevonden. Het gaat er nu om om dat nog beter tot effect te laten komen.
  • Verkeer: veilig en vlot. Het in goede harmonie realiseren van de noodzakelijke verkeersmaatregelen is een ‘must’.
  • Zorg: er zijn, voor en met elkaar. Meer ruimte voor persoonlijk contact is heel belangrijk en onze zorgvoorzieningen moeten meegroeien met de behoefte. We hebben in Heiloo relatief veel gezonde en actieve ouderen, maar ook die groep zal in toenemende mate ondersteund moeten worden. Dementie komt steeds meer voor. Dit alles heeft grote impact op alle betrokkenen, waarbij wij als gemeente de verbindingen moeten leggen, zodat er een samenhangende zorg wordt verleend. Dat wil ook zeggen: professionele ondersteuning van mantelzorgers, door informatie, advies of praktische ondersteuning.
  • Wonen voor iedereen: het coalitieakkoord benoemt een aantal duidelijke initiatieven. Verdubbelen van het bouwtempo en realiseren van betaalbare, energieneutrale appartementen voor een-persoonshuishoudens, voor jong en oud: ook daarvoor hebben we vele andere partijen nodig.

Hierbij kwam de volgende spreuk van Loesje aan bod: “Waarom moeilijk doen als het samen kan”.

Zie voor de gehele bijdrage: Algemene beschouwingen CDA 2 juli 2018 def

 

Loesje

 

 

 

 

 

 

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning