A9: Investering in de toekomst

Op 7 december jl. heeft CDA Heiloo, samen met H2000 en VVD ingestemd met de verdere stappen op weg naar een Aansluiting A9. Wij sluiten daarbij nadrukkelijk aan bij de Toekomstvisie Heiloo 2030, die vorig jaar samen met vele inwoners is opgesteld. De toekomstige generatie wil ook een vitaal dorp voor jong en oud, aantrekkelijk voor gezinnen, goed bereikbaar, ruimte voor nieuwbouw.

Ook nu hebben wij de eerder door ons gestelde harde randvoorwaarden gehanteerd: financieel haalbaar (taakstellend binnen budget; voldoende dekking); uitwerking tracee in overleg met de belanghebbenden; aandacht voor flora en fauna; verkeerseffecten op adequate wijze verwerken. Samenvattend zijn wij van mening dat het huidige voorstel daar aan voldoet, met dien verstande dat het college wel aan de bak moet met de verkeerseffecten in Heiloo. Daarbij geldt dat – indien na realisatie van de afslag onvoorziene effecten optreden – er een heldere opdracht is gegeven om daar direct maatregelen voor te treffen. Daarnaast willen wij als raad bij het vervolg nauw betrokken zijn.

Er is de afgelopen maanden ook een tegenstem opgestaan. Wij hebben dat gebruikt voor reflectie: zijn we nu nog steeds met de goede dingen bezig? Daarnaast hebben we ook onze achterban en anderen gesproken: er zijn ook vele voorstanders. En: in de ruim 10 jaar dat dit onderwerp nu in Heiloo speelt, hebben de kiezers tenminste drie keer zich over dit onderwerp kunnen uitspreken. Telkens heeft dit geleid tot een coalitie die de Aansluiting A9 tot een belangrijk speerpunt heeft verklaard. Met dat gegeven constateren wij dat de stap naar de aansluiting A9, met inachtneming van de gestelde kaders, een verantwoorde investering in de toekomst is.

Hessel Hiemstra
Hanny Kaan
Mart Brouwer de Koning
Josca Ligteringen