Info-avond initiatief seniorenwoningen

CDA-Heiloo houdt op 23 maart een informatieavond over een mogelijk particulier initiatief voor seniorenwoningen in Heiloo. Aanvang om 20.00 uur, locatie: vergaderzaal Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, Heiloo.

Deze avond is een vervolg op een eerdere oproep eind vorig jaar. Daarop is een flinke respons gekomen, maar nieuwe aanmeldingen zijn welkom.

Doel van deze avond is informatie te delen en uit de belangstellenden een ‘kopgroep’ te laten vormen die de uitwerking verder op de rails wil zetten.

Een drietal deskundigen zullen hun kennis en ervaringen delen:

• mw. Drs. Ditte Valk (Provincie Noord-Holland)
• Mw. Sonja Michaelis (Initiatiefnemer 50plus appartementen in Hoofddorp, AQUAradius)
• Dhr. Marcel van Lent (Adviesbureau particulier opdrachtgeverschap De Regie)

Om organisatorische redenen worden belangstellenden verzocht zich uiterlijk vrijdagmiddag 20 maart aan te melden bij Hessel Hiemstra: jhhiem@quicknet.nl

Zorgen over bezuinigingen brandweer

De gemeenteraad van Heiloo heeft op 2 maart op initiatief van het CDA, gesteund door Heiloo-2000, VVD, PvdA en D66 per motie zijn zorg uitgesproken over de wijze waarop de bezuinigingen op de brandweer wordt uitgewerkt.

Vorig najaar heeft de raad reeds uitgesproken dat een bezuiniging op de brandweer binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord maximaal 3,3 miljoen Euro mag bedragen, in plaats van de voorgestelde taakstelling van ruim 7 miljoen.

Aanvullend op dat statement heeft de raad nu op 2 maart bepaald dat Heiloo in de eerstvolgende Algemene Bestuursvergadering van de Veiligheidsregio uitspreekt dat de gemeenteraad en ‘het veld’ bij de uitwerking van de geplande bezuinigingen goed dienen te worden betrokken.

De achtergrond van deze motie is dat er diverse signalen zijn dat de motivatie van met name de vrijwillige brandweerlieden ‘een flinke knauw’ krijgt door de geplande bezuinigingen. Hierbij wordt ook ingehaakt op het debat eind februari in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Een goed toegeruste en gemotiveerde brandweer, met zowel beroepspersoneel als vrijwilligers, is essentieel om de cruciale taken naar behoren uit te kunnen voeren!

Hessel Hiemstra