Met Elkaar!

De afgelopen dagen is de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord Heiloo 2018-2022 tussen Heiloo-2000, VVD en CDA-Heiloo.

Het akkoord is tot stand gekomen na gesprekken met vele maatschappelijke organisaties in Heiloo, maar ook door de programma’s van de andere politieke partijen in beschouwing te nemen.

We vormen met elkaar een gemeenschap, waarin de mens centraal staat en waar niemand er alleen voor staat. Dit kan alleen bereikt worden door samen te werken. Daarom is het motto: “Met Elkaar!”

Het resultaat kunt u lezen door de volgende link aan te klikken: Coalitieovereenkomst Heiloo

U leest daarin dat deze coalitie op de volgende onderwerpen het verschil wil maken:

  • Heiloo als een van de duurzaamste gemeenten van Nederland;
  • Woningbouw naar behoefte, opschroeven nieuwbouw;
  • Vlot en veilig van A naar B;
  • Iedereen doet mee;
  • Behoud van onze voorzieningen;
  • Ondernemen loont en verbindt;
  • Gezonde financiën;
  • Goede dienstverlening;
  • Goede communicatie en relatie met onze inwoners.

Het is een ambitieus programma, waarbij CDA-Heiloo zich maximaal zal inspannen om dit in gezamenlijkheid waar te maken.

Wij kijken uit naar 14 mei, waarbij we hopen dat het debat in de gemeenteraad zich richt op de inhoud en eventuele aanvullingen, zodat het college daarna met een zo breed mogelijk programma aan de slag kan!

Elly Beens