CDA-fracties positief-kritisch over ambtelijke fusie BUCH

Op 19 januari 2015 dienen de gemeenteraden van de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) een besluit te nemen met betrekking de toekomstige samenwerking binnen BUCH-verband. De CDA-fracties in de BUCH-gemeenten zijn positief over het voorstel om te komen tot een ambtelijke fusie, maar zien op een aantal onderdelen risico’s. Alvorens tot een gefundeerd besluit te kunnen komen, willen de verschillende CDA-fracties meer informatie over (tenminste) de volgende punten:

- Hoe gaat men er concreet voor zorgen dat de 1e lijnsdienstverlening gemakkelijk bereikbaar blijft voor de burgers? Op welke wijze wordt hierbij de menselijke maat centraal gesteld?
- Hoe gaat de aansturing van het ambtelijk apparaat voor de vier verschillende gemeenten concreet gestalte krijgen?
- Hoe zal de kwaliteit van de dienstverlening richting de burgers zich ontwikkelen ten opzichte van de huidige situatie? Wat gaat de burger hiervan merken?
- In hoeverre zijn de geschetste besparingen valide en is rekening gehouden met tegenvallers? Dienen de te realiseren besparingen in zijn geheel terug te vloeien naar de reguliere gemeentelijke begroting of wordt er juist vanuit gegaan dat deze (geheel of gedeeltelijk) wordt geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de ambtelijke organisatie?
- Hoe ziet het implementatietraject eruit? De eerste stap naar BUCH-samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties is reeds aanstaande. Op welke wijze wordt op basis van de ervaringen gemonitord en bijgestuurd als tussenstap binnen het totale traject van de voorgestelde ambtelijke fusie?

De CDA-fracties van de BUCH-gemeenten zullen de colleges van de respectievelijke gemeenten op bovenstaande punten kritisch bevragen, zodat deze informatie tijdig bij de besluitvorming kan worden betrokken.

Namens de CDA-fracties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,

Danny Zwart (fractievoorzitter CDA-Bergen)
Jack Zwarthoed (fractievoorzitter CDA-Uitgeest)
Wim Swart (fractievoorzitter CDA-Castricum)
Hessel Hiemstra (fractievoorzitter CDA-Heiloo)