Autoluw & aantrekkelijker Stationscentrum

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie voor een verkeersarm Stationscentrum. Deze motie was een gezamenlijk initiatief van CDA en Heiloo-2000. Het Stationsplein wordt ingericht als een wandelgebied. De Stationsweg wordt alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, zijnde bewoners en winkeliers.

Doel van deze aanpassing is om een meer overzichtelijk Stationscentrum te realiseren, waardoor de veiligheid en daarmee ook de aantrekkelijkheid van het Stationscentrum wordt vergroot. De nu voorgestelde inrichting zal na een jaar worden geëvalueerd.

Dit initiatief is nadrukkelijk met vertegenwoordigers van winkeliers en bewoners afgestemd; ook zijn de bevindingen uit de eerder gehouden evaluatie meegenomen.

CDA geeft met dit initiatief inhoud aan een eerder gedane verkiezingsbelofte. Wij zijn blij dat dit door de gehele raad wordt ondersteund en hopen op realisatie in het voorjaar van 2011.

Hessel Hiemstra

Verlies Zandzoom-Zuiderloo

Afgelopen maandag was het de PvdA fractie die samen met de VVD tegen het raadsvoorstel over de verliesvoorziening stemde.
In zijn weblog gaat Cees Rootjes in op de argumenten.
Wat er gebeurde was dat de PvdA het advies van de accountant naast zich neerlegde. Notabene, de PvdA had in een eerder stadium om dit advies gevraagd!
De accountant had de door de PvdA genoemde oplossing ook de revue laten passeren, maar het uiteindelijke advies luidde: maak een verliesvoorziening van 12,3 miljoen.
Wanneer de PvdA zo stellig is in haar mening, dan hadden ze een amendement (wijzigingsvoorstel) moeten indienen.Maar in de discussie bleek dat ook de PvdA niet wist hoe de splitsing tussen bestemmingsreserve en voorziening gemaakt zou moeten worden.
Het is niet fair van de PvdA om te suggereren dat “de partijen die voor hebben gestemd de inwoners opzadelen met een extra bezuiniging van 800.000 euro terwijl dit niet nodig is”.
Via een boekhoudkundige exercitie denkt de PvdA het verlies te kunnen verkleinen. Maar hoe je het ook wendt of keert, we zullen het verlies moeten nemen. Het CDA doet dat liever nu, dan dat we het doorschuiven naar de volgende generatie.

Elly Beens