CDA: Rotte Kiezen aanpakken

Namens CDA-Heiloo heeft Hessel Hiemstra de afgelopen week in de Commisie Openbare Ruimte gepleit voor meer daadkracht tegen leegstand en verpaupering, die op verschillende plekken in Heiloo vele inwoners een doorn in het oog is. Dit onderwerp kwam ter sprake tijdens de bespreking van het jaarverslag van de Welstandscommissie.

Het juridische instrumentarium voor een stevige aanpak is inmiddels binnen handbereik. De gemeente kan dat uitwerken door bijvoorbeeld een Leegstandsverordening op te stellen. Ook krakers kunnen beter worden aangepakt.

Op verzoek van CDA-Heiloo zal het College van B&W de verschillende mogelijkheden op een rij zetten op basis van het motto: “Willen is Kunnen”. Hiermee komt in beeld op welke – desnoods onconventionele – wijze de soms jarenlange patstellingen kunnen worden doorbroken. Zichtbare resultaten zijn gewenst. De situatie op de hoek van de Kennemerstraatweg/Stationsweg bijvoorbeeld is al jaren geen gezicht en niet uit te leggen aan de goedwillende inwoners die wel netjes met de welstandsregels en hun buurtbewoners omgaan! Het saneren van deze Rotte Kiezen verdient prioriteit.

Hessel Hiemstra