CPO-initiatief krijgt een vervolg

Op 23 maart vond onder ruime belangstelling  in de Bibliotheek een bijeenkomst plaats over een mogelijk gezamenlijk particulier initiatief voor seniorenwoningen.

De volgende vier sprekers leverden een meer dan uitstekende bijdrage (klik op de link, dan wordt deze geopend):

-       De heer M. Van Lent (adviesbureau De Regie): De Regie – presentatie CPO seniorenwoningen Heiloo ppt

-       Mw. Valk (Provincie Noord-Holland): Provincie 23 maart bijeenkomst in Heiloo

-       Mw. Michaelis (AQUAradius Hoofddorp): AQUAradius CPO bijeenkomst Heiloo 23 maart 2015

-       Dhr. Raadschelder (SIR-55):  SIR-55 bijeenkomst Heiloo 21

De ook aanwezige wethouder Dellemijn verzekerde desgevraagd dat de gemeente bereid is mee te schakelen, mits er een concreet initiatief wordt genomen. De tussenstand is dat een drietal deelnemers binnenkort met de gemeente in gesprek gaat om te bezien welke concrete locaties in aanmerking zouden kunnen komen. Wordt vervolgd dus.

NB: vanuit de CDA-fractie wordt aan dit onderwerp getrokken, omdat wij van mening zijn dat meer zelfbouw en zeker voor deze doelgroep belangrijk is!

Hessel Hiemstra

Uitstekende presentaties...