Voetbal als motor voor respect

Vanochtend 8 december was ondergetekende aanwezig bij de HSV-bijeenkomst naar aanleiding van de trieste gebeurtenissen in Almere, waarbij een grensrechter is doodgeschopt.

Een goede opkomst, discussies aan de tafel en een plenaire terugkoppeling gaven een duidelijk beeld wat er zoal leeft: verschillende concrete suggesties (zoals de ouders beter betrekken bij de het team), maar ook een oproep richting de KNVB om consequenter te straffen.

Als ouder, leider van een (meiden)team, raadslid en als betrokken burger heb ik het aangehoord.

Aan het eind viel ten slotte het woord respect.

Voetbal is een volkssport, zodat het inderdaad een afspiegeling is van de maatschappij. Het gebrek aan respect laat zich ook zien jegens docenten, (huis)artsen, hulpverleners, politie, medewerkers van de sociale dienst enz. enz.

Echter, zoals Johan Cruyff ooit zei: Elk nadeel, heeft een voordeel…

Als voetbal dan zo representatief is, dan ligt er toch een enorme kans om juist met het voetbal deze treurige maatschappelijke trend om te draaien? Met voetbal kunnen we laten zien hoe het wel kan en moet!

Dit als richting en inspiratie voor ouders, leiders, de clubs, de KNVB, de overheid en alle anderen die op dit gebied kunnen bijdragen.

Hessel Hiemstra