Gemengde gevoelens na vaststellen begroting 2024

De CDA-fractie houdt bepaald gemengde gevoelens over na bespreking van de begroting 2024 afgelopen week.

De financiële vooruitzichten zijn immers voor Heiloo bepaald niet florissant. En dat is niet alleen te wijten aan het feit dat Heiloo, net als vrijwel elke andere gemeente, door het zuinige Rijksbeleid in 2026 in het financiële ravijn duikt. De meerkosten van de BUCH-werkorganisatie zullen de ruimte voor nieuw beleid meer dan opslurpen. Terwijl dit college na anderhalf jaar nog steeds niet in staat is geweest de ambities in het collegeakkoord te vertalen in concrete plannen met een financiële raming en ondertussen wel aan de raad vraagt steeds meer geld te stoppen in dure en discutabele wegaanpassingen.

Daarom was de kernboodschap van CDA-Heiloo:

Maak een pas op de plaats, bezie alternatieven, houd financiële ruimte door géén miljoenen te steken in discutabele wegaanpassingen maar houd de mogelijkheid open voor een aantrekkelijk Looplein, voor Heiloo Fietsdorp, voor een gezond cultuuraanbod!

De balans na het einde van het raadsdebat? Het amendement ‘pas op de plaats’ was tegen dovenmansoren en werd door de coalitiepartijen verworpen. Men denkt later dit jaar de keuzes te kunnen gaan maken. We zullen het zien, want door deze begroting goed te keuren is die ruimte verdampt, tenzij we in allerlei bestaande voorzieningen gaan snijden.

Toch twee positieve resultaten. Het door ons samen met H-2000 ingediende voorstel om De Beun tot en met de zomer open te laten blijven in afwachting van de uitkomst van het onderzoek cultuurprofiel werd wel unaniem gesteund. En bovendien kregen we een meerderheid achter ons voorstel om het college op te dragen om maatwerk toe te passen ten aanzien van looncompensatie voor de bibliotheek, het Trefpunt en de Dans- en Muziekschool. Die twee belangrijke zaken gaven de avond nog enigszins kleur. Want met de afsluitende motie over het starten van een bestuurskrachtonderzoek komen we onontkoombaar in heel ander vaarwater met de bestuurlijke toekomst van Heiloo. Maar daarover later meer.

Zie voor de volledige tekst van de CDA-bijdrage en de twee moties:

Bijdrage CDA begroting 2024 def

amendement De Beun def

motie CDA maatwerk looncompensatie instellingen

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning