Kunstgras: reactie gemeente (en minister)

Naar aanleiding van onze vragen heeft het college vandaag de volgende reactie gegeven:

Vraag CDA-Heiloo: Worden pro-actieve voorzorgsmaatregelen overwogen?

Vanuit de gemeente is pro-actief informatie verstrekt en is (telefonisch) contact geweest met de beide voetbalclubs. In beide clubs hebben met name ouders bezorgd gereageerd en worden alternatieven gezocht om niet of minder op kunstgrasvelden te spelen. Op dit moment worden door de gemeente geen andere voorzorgsmaatregelen overwogen. Zowel het RIVM als de KNVB hebben na de uitzending van woensdag 5 oktober jongstleden nogmaals aangegeven dat er op dit moment geen signalen zijn dat sporten op kunstgras voetbalvelden schadelijk is voor de gezondheid. Zie hiertoe ook de naar aanleiding van de uitzending geactualiseerde vragen en antwoorden van het RIVM, die ter informatie zijn bijgevoegd. Ook de KNVB heeft vrijdag jongstleden nogmaals benadrukt dat er op dit moment geen reden is om wedstrijden niet door te laten gaan. De KNVB raadt het clubs en gemeenten dan ook niet aan om op de zaken vooruit te lopen. 

 De gemeente is blij met de toezegging dat het RIVM versneld nieuw onderzoek gaat uitvoeren. De resultaten hiervan worden nog voor het einde van het jaar verwacht. Mochten naar aanleiding van dit onderzoek maatregelen nodig zijn, dan zal de gemeente deze uiteraard volgen.

Minister Schippers geeft in de bijgevoegde brief aan contact te houden met het RIVM, de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Vraag CDA-Heiloo: worden komende aanbesteding(en) voor vervanging van kunstgrasvelden (in 2017: Foresters) in ieder geval uitgesteld totdat het RIVM duidelijkheid heeft gegeven?

De voorbereiding van de aanbesteding voor de vervanging van kunstgrasvelden in 2017 is nog niet gestart. Dit is ook qua planning nog niet nodig. Gezien de omstandigheden zal de gemeente in ieder geval het vervolgonderzoek van het RIVM (resultaten eind 2016) en de uitkomsten van de Europese studie (resultaten medio februari) afwachten alvorens de aanbesteding in gang te zetten. Het tijdspad voor de vervanging van de velden komt hierdoor niet in gevaar.  

Tot zover de huidige stand van zaken; het lijkt mij dat de bal (letterlijk) bij de clubs, de spelers en de ouders ligt. Lastige afweging! Uit de media komen inmiddels berichten dat vele clubs waar mogelijk in ieder geval kinderen voorlopig niet meer op kunstgras laten spelen en keeperstraining ook op gewoon gras doen.

Hessel Hiemstra

RIVM vragen en antwoorden nav uitzending Zembla

Ministerie VWS Schipper Rubbergranulaat in kunstgrasvelden Schipper

UPDATE: Voorzorgsmaatregelen kunstgras

Hoewel CDA Heiloo met waardering kennis heeft genomen van de voortvarende communicatie naar aanleiding van de uitzending van Zembla over gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden, heeft zij het college een aantal vragen gesteld.

In de eerste plaats vraagt de fractie zich af of de gemeente en de betrokken verenigingen, gelet op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de sporters, in overleg gaan over de periode tot februari 2017 wanneer het RIVM haar advies naar verwachting gereed heeft. Worden pro-actieve voorzorgsmaatregelen overwogen?

In de tweede plaats vragen wij ons af of komende aanbesteding(en) voor vervanging van kunstgrasvelden (in 2017: Foresters) in ieder geval wordt uitgesteld totdat het RIVM duidelijkheid heeft gegeven.

Gelet op de actualiteit van dit onderwerp, achten wij het van belang dat dit aankomende maandag 10 oktober bij de commissie Maatschappelijke Zaken aan de orde wordt gesteld.

Zie ook: http://www.heiloo.nl/home/nieuws_45174/item/gebruik-van-rubbergranulaat-op-kunstgras-sportvelden_47068.html

UPDATE 8 oktober: Goed om te vernemen dat HSV en Foresters voorzorgsmaatregelen nemen. Wordt maandag 10 oktober vervolgd met landelijk overleg met de KNVB.

Zie:http://www.vvhsv.nl/kunstgras-zembla/

http://www.deforesters.nl/nieuw-bericht-omtrent-spelen-op-kunstgras/

Hessel Hiemstra