CDA stapt met overtuiging in coalitie

Op Koningsdag is het coalitieakkoord tussen H2000, VVD en CDA bekrachtigd. Hiermee heeft CDA-Heiloo zich met overtuiging gebonden aan een nieuwe coalitie, met als motto: Samen krachtig verder!

CDA-Heiloo wil de komende periode vooral accenten leggen op het versterken van de sociale cohesie, vrijwilligerswerk, ondersteuning van gezinnen en mantelzorgers en het bewerkstelligen van goede zorg dicht bij huis. Wij zijn blij dat wij een goede wethouderskandidaat kunnen leveren in de persoon van Elly Beens. Zij heeft als raadslid veel ervaring opgedaan en is thuis in het sociale domein. Het wordt ongetwijfeld een stevige kluif, maar samen met een betrokken fractie en achterban is dat haar ten volle toevertrouwd!

Op 12 mei a.s. wordt het nieuwe college gepresenteerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat Hessel Hiemstra weer in de raad terugkeert als opvolger van Elly Beens. Samen met Hanny Kaan en Mart Brouwer de Koning vormt dit drietal de CDA-fractie in de gemeenteraad van Heiloo.