Referendum: een discussie waard!

Een referendum in Heiloo? We hebben er deze week in de commissie Bestuurlijke Zaken wederom over gediscussieerd. CDA-Heiloo vindt de mening van de inwoners erg belangrijk en wil ze graag betrekken bij besluiten, maar wij vinden dat het instrument referendum in een breder perspectief moet worden bezien. Er is een Initiatiefverordening, de nota Samenspel krijgt steeds meer concrete inhoud en er zijn ook andere vormen van burgerparticipatie.

Er zit ook een pricipiele kant aan: Raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers en moeten hun verantwoordelijkheid nemen, juist bij moeilijke besluiten. Daartoe moeten zij de tijd nemen om zich te verdiepen in de complexe vraagstukken en diverse belangen, zoals die van kwetsbare groepen, genuanceerd afwegen.

Als we in Heiloo al voor de mogelijkheid van een referendum gaan, dan een referendum waarbij de raad het initiatief heeft.

Dat leek aanvankelijk ook de mening van een meerdereheid in de raad. Echter, Heiloo-2000 lijkt alsnog een andere keuze te gaan maken en wil een referendum mogelijk maken, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen. Wij vinden deze wending bijzonder, ook als we dat afwegen tegen de kosten van een referendum die toch al snel oplopen tot 25.000 Euro. Ook om die redden moeten we daar toch echt niet te lichtvaardig mee omgaan!

We zijn benieuwd naar het nieuwe voorstel van het college, maar blijven ons standpunt de komende tijd intensief voor het voetlicht brengen.

Josca Ligteringen