(On)machtig Recht?!

Het was de bedoeling om deze bijdrage aan onze weblog te wijden aan het feit dat na het zomerreces het serieuzere lokale politieke werk er weer aan komt. Ik zou dan kort kunnen terugblikken een paar lokale items die Heiloo gedurende de zomer enigszins bezig hebben gehouden.

Ik zou kunnen noemen het feit dat de nieuwe wijk Oostweide toch nog bediend wordt met nutsvoorzieningen (zie hieronder). Of het feit dat voetbalvereniging Foresters terecht trots is op het nieuwe kunstgrasveld, dat door gezamenlijke inspanning niet van rubber maar van kurk is voorzien. Of dat het tijd wordt dat het gekrakeel bij Gemeentebelangen Heiloo ophoudt en we ons als raadsleden niet op bijzaken maar op hoofdzaken kunnen concentreren.

Maar: dit alles verbleekt bij hetgeen zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld omtrent de twee Armeense kinderen Lili en Howick.

Ondanks blijdschap over het vandaag genomen besluit blijft het knagen.

Ik moest de afgelopen dagen denken aan de colleges van mijn docent Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit, professor Soeteman. In zijn boek “Machtig Recht” schetst hij de noodzakelijke verbinding tussen recht en moraal. Ik heb het nog eens opgezocht en ik citeer:

“Wie recht maakt, zal proberen dàt recht te maken dat volgens hem de beste, meest rechtvaardige oplossing geeft voor allerlei problemen.”

Nou, wat we er ook van vinden van de langdurige asielprocedures, we kunnen er niet omheen dat we op dit gebied daar bepaald niet in zijn geslaagd. Oftewel: we zijn in een situatie beland die je niet anders kunt kwalificeren dan ‘Onmachtig Recht’.

De regering, de Tweede en Eerste Kamer vormen in Nederland samen de wetgevende macht: aan hen de morele opdracht nu écht recht te maken. Dat betekent enerzijds kortere asielprocedures en anderzijds voor asielkinderen, die hier reeds langdurig zijn geworteld, een fatsoenlijke oplossing.

En het is aan een ieder om onze volksvertegenwoordigers daar krachtig op aan te spreken!

Hessel Hiemstra

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/08/lili-en-howick-mogen-in-nederland-blijven-a1615807

Nutsvoorziening Oostweide

 

 

 

 

 

 

Machtig Recht