Stappen maken met begroting 2019

CDA-Heiloo heeft op 5 november jl. ingestemd met de programmabegroting 2019.

Deze begroting betekent een stap vooruit met het realiseren van de gestelde doelen, onder andere op het gebied van duurzaamheid, wonen en zorg.

Zie voor de volledige tekst: Bijdrage CDA begroting 2019

Onze oproep aan de oppositiepartijen om de bovenstaande ‘grote onderwerpen’ raadsbreed op te pakken vond uiteindelijk gehoor, in ieder geval bij D66. Onze inwoners verdienen dat ook; het is nu tijd om daar dan ook echt gestalte aan te geven.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning