Geluidswal Plan Oost niet van de baan

Omdat de berichtgeving over de geluidswal Plan Oost niet altijd even duidelijk is geweest, willen wij graag de feiten op een rijtje zetten.

Vorig jaar heeft het college van B&W voorgesteld om de voorziening die gereserveerd stond voor de geluidswal te laten vrijvallen en het bedrag hiervan toe te voegen aan de algemene reserve. Op initiatief van de VVD is in juli 2016  besloten om dat niet te doen, maar de bewoners de gelegenheid te bieden nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van een nieuwe techniek (de ‘diffractoren’; voor stemden: VVD, Heiloo-2000, CDA, D66, E.66 en NCPN; tegen stemde de PvdA). Uit de onlangs uitgebrachte rapportage hierover bleek dat het budget ruim zou worden overschreden en dat – voor een merkbare geluidsreductie – de diffractoren op een scherm geplaatst moeten worden.

Vervolgens heeft het college in juni dit jaar in een memo wederom voorgesteld om de voorziening te laten vrijvallen. Omdat de coalitiepartijen VVD, Heiloo-2000 en CDA-Heiloo enerzijds inzagen dat op dit moment de doelstellingen zoals verwoord in het besluit van vorig jaar niet gerealiseerd kunnen worden, maar anderzijds van mening waren dat de belangen van de inwoners van Plan Oost niet zomaar ter zijde mogen worden geschoven, hebben wij als drie coalitiepartijen op 3 juli jl. een motie ingediend die nipt is aangenomen (voor: VVD, Heiloo-2000, CDA en E.66; tegen stemden: D66, Heiloo Lokaal, PvdA en NCPN).  Samenvattend is in deze motie vastgelegd dat, indien andere partijen zoals Rijkswaterstaat bereid zijn hier aan bij te dragen of indien andere effectieve technieken beschikbaar komen, het oorspronkelijke budget alsnog ter beschikking moet worden gesteld.

Dit is zonder voorbehoud geformuleerd en daarmee is een geluidswal Plan Oost zeker NIET van de baan.

Hessel Hiemstra