Jongeren & CDA: prima combinatie!

Derek Groot en Klaas Valkering laten in een helder verhaal in het NHD zien wat er leeft bij onze jongeren. Politiek is interessant, leerzaam en je kunt dingen voor elkaar krijgen. Wat is daarvoor nodig? Gewoon: samen aan de slag en elkaar ruimte geven.

Spreekt dit aan en wil je eens kennismaken of een fractievergadering bijwonen? Schroom niet ons als CDA-fractie te benaderen (jhhiem@quicknet.nl)

Wil je naar aanleiding van het interview eens met Derek Groot spreken: geef hem een seintje via: derekgroot@me.com

Hessel Hiemstra

Derek Groot & Klaas Valkering - jong, gedreven en CDA-ers!