CDA: snel in gesprek over stil asfalt

CDA-Heiloo heeft tijdens de commissie Openbare Ruimte in januari jl. bij de behandeling van het onderwerp Geluidswal Plan Oost klip en klaar gesteld dat het in ieder geval niet de bedoeling kan zijn om veel geld uit te geven aan een geluidswal die niet het gewenste effect heeft. Daarmee maken we de bewoners blij met de bekende dode mus. We moeten creatief kijken naar maatregelen die wel effect hebben. Daarbij heeft CDA-Heiloo nadrukkelijk bepleit om ook te bezien in hoeverre dubbellaags ZOAB effecten kan bieden. Daarbij kan ook creatief gekeken worden naar andere (aanvullende) opties in de vorm van een wal met begroeiing.

Als steuntje in de rug kwam vorige week in de media het bericht dat Rijkswaterstaat op korte termijn ultra stil asfalt wil ontwikkelen. Zie: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22224661/__Stil_asfalt_bespaart_geld__.html

Inmiddels hebben wij tot ons genoegen vernomen dat de gemeente medio februari hierover met Rijkswaterstaat in gesprek gaat. Mogelijk dat tijdens de commissievergadering op 12 februari al iets gemeld kan worden over de mogelijkheden en concrete effecten voor Plan Oost.

Hessel Hiemstra