Waardering doet wonderen…

Vorige week was een week van uitersten. De besluitvorming over het pakket lokale coronamaatregelen mag gerust een dieptepunt genoemd worden. En twee dagen later werd de tunnel bij de Vennewatersweg geopend: op tijd, binnen budget en een prachtige aanwinst voor het dorp. En misschien gek om te zeggen over een tunnel, maar het is toch echt een hoogtepunt voor Heiloo.

Sommige raadsleden hadden vorige week een stevige boodschap. Zo gaven mw. Nierop (PvdA) en mw. Wittebol (D66) aan dat zij het gevoel hebben dat hun bijdragen er toch niet toe doen.

En hoewel wij staande houden dat – mede onder leiding van hun eigen fractievoorzitters een ‘schaakspel’ wordt opgevoerd – is dat natuurlijk niet goed om te horen. Voor een goed functionerende gemeenteraad is het belangrijk dat ieders bijdrage ertoe doet.

Hoe kan het dat er een collegeprogramma ligt met als titel “Met Elkaar!” en er bijvoorbeeld ook een oppositiepartij D66 is met de slogan “Heiloo, dat zijn we samen!”, maar dat we tóch elkaar niet weten te vinden?

Immers, in Castricum, Langedijk, Heerhugowaard en zelfs in Alkmaar zijn vergelijkbare pakketten lokale coronamaatregelen vastgesteld met brede, zelfs met unanieme steun!

Hoe mooi zou het zijn als wij als raad in deze zeer uitdagende tijd wél eensgezind waren? Hoeveel crisis moet er in Heiloo zijn om eensgezind op te treden?

Maar ook: Hoe mooi was het geweest als wij met elkaar als raadsfracties een gezamenlijke advertentie in de Uitkijkpost hadden geplaatst om met trots de ondertunneling aan onze inwoners aan te bieden?

Reflectie van onze kant heeft kort gezegd het volgende opgeleverd: Wij zijn in deze gemeenteraad verleerd om te waarderen en om dat uit te spreken.

Wij, Mart Brouwer de Koning en Hessel Hiemstra, zullen vanaf nu bij elk onderwerp nog nadrukkelijker de positieve kant en de inhoud zoeken, dat proberen te benoemen en ook echt expliciet maken. Ons glas is vanaf nu echt half vol, ieders bijdrage wordt gewaardeerd en dat wordt benoemd.

Dat is overigens natuurlijk iets anders dan dat we elk voorstel maar zullen steunen.

Wij hoeven overigens geen applaus of commentaar. De tijd zal het leren hoe ons dit afgaat. En mochten andere raadsleden dit voorbeeld willen volgen: welkom.

NHD coronamaatregelen

CDA op pad met virtueel fietsrondje!

Het zijn turbulente en zorgwekkende tijden die ons allen ook in Heiloo raken. Wij willen als CDA-fractie graag weten wat er leeft en de verbinding houden met de inwoners van ons mooie dorp.
Daarom houden wij op 7 mei, van 20 – 21 uur een telefonisch fractiespreekuur. Daarnaast zullen wij als fractie op 8 en 9 mei een aantal verenigingen, bedrijven en winkeliers benaderen. Daarmee maken we een ‘virtuele fietsronde’ door het dorp, mede als voorbereiding op de raadsvergadering van 11 mei aanstaande waarin ook gesproken wordt over de in Heiloo te nemen maatregelen als gevolg van de corona-crisis.
Wilt u met ons in gesprek tijdens het spreekuur of dat wij u als onderdeel van de fietsronde benaderen? Geef een seintje aan Hessel Hiemstra (jhhiem@quicknet.nl of 06-20430584) of aan Mart Brouwer de Koning (brouwerdekoning@hetnet.nl of 06-51355667).
afbeelding CDA virtuele fietsrond